MER HALLÄNDSK MAT

FÖR VÄRLDENS OCH KLIMATETS BÄSTA

Varför är det så viktigt att vi producerar mer mat i Sverige och i Halland? Vi frågar forskaren och Centerpartiet Hallands jordbrukspolitiska talesperson Christel Cederberg.

Putins invasion av Ukraina har belyst hur viktigt det är att vi stärker den svenska livsmedelskedjans konkurrenskraft och ökar den svenska matproduktionen. Kriget orsakar matbrist i världen.

Men invasionen har också lett till att priserna på drivmedel, gödsel och foder skenar. Något som direkt drabbar våra svenska bönder.

En ökad matproduktion i Halland och i Sverige är också viktig ur klimatsynpunkt, enligt Klimatpanelen. Därför arbetar Centerpartiet både lokalt och nationellt för att säkra den svenska matproduktionen. #Centerpartiet #grönkraft

Rösta på Centerpartiet den 11 september!

Läs mer om Christel Cederberg