Centerpartiet presenterar 29 punkter för rätten att leva som alla andra

Centerpartiet är det enda partiet som har ett samlat funktionsnedsättningsmanifest. De 29 punkterna presenteras av Mari-Louise Wernersson, Sofia Nilsson och Maria Larsson. Foto: Anki Enevoldsen

 

Centerpartiet har som enda parti tagit fram ett samlat funktionshindermanifest inför årets val. Maria Larsson från Ullared är en av dem som har varit engagerade i att ta fram manifestets 29 punkter.

- När Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) infördes 1994 var det en radikal frihetsreform för människor med omfattande behov. Men lagen är idag kantstött och dess intentioner följs inte längre. Vi vill återställa LSS tillbaka till det som var ursprungstanken, säger Mari-Louise Wernersson (C), riksdagskandidat från Falkenberg.

Personliga assistenter ett måste

Maria Larsson från Ullared som varit med och tagit fram manifestet sitter själv i rullstol sedan en olycka då hon bröt nacken. Nu är hon beroende av personliga assistenter dygnet runt.

- Vi måste få tillbaka tilliten i bedömningen. Jag vill att Försäkringskassan ska vara ett stöd. Nu vågar man inte ens fråga saker. Det är ingen som vill ha personliga assistenter i sitt hem, men jag måste, säger Maria Larsson.

LSS måste bli rättssäkert

- Vi har utgått ifrån individerna och tittar på hur livet faktiskt ser ut när vi tagit fram de 29 punkterna, säger riksdagsledamot Sofia Nilsson från Östra Göinge.

Hon är ledamot i socialutskottet, talesperson i frågor om omsorg och psykisk hälsa och har lett arbetet med att ta fram manifestet för funktionsnedsättning.

Centerpartiet vill att staten tar över hela ansvaret för assistansen, oberoende av hur många timmar i veckan det handlar om.

- Många familjer känner i dag att de måste kämpa för att få sina rättigheter tillgodosedda av kommunerna. Vi behöver ett system som är rättssäkert och bidrar till mer jämlikhet över landet, säger Sofia Nilsson.

Mer möjligheter behövs

- Svensk funktionsnedsättningspolitik utgår från ett rättighetsperspektiv, men det saknas fokus på möjligheter. Alla människor har förmåga att vilja bidra, oavsett funktionsförmåga. Man måste kunna studera och arbeta utifrån sin egen förmåga och också kunna ta sig till studier och arbete utan att förlora på det, säger Mari-Louise Wernersson.

Några av de viktigaste förslagen i manifestet

  • Låt staten ta över hela ansvaret för assistansen, oberoende av hur många timmar i veckan det handlar om. Det är mer rättssäkert och bidrar till mer jämlikhet över landet, men förutsätter ett kraftfullt kompetens- och kapacitetslyft hos Försäkringskassan.
  • Ändra färdtjänstlagen så att personer med funktionsnedsättning, som inte kan utnyttja allmänna kommunikationer, kan resa på ett tryggt sätt från dörr till dörr.
  • Stärk stödinsatserna för studenter med funktionsnedsättning och kronisk sjukdom.
  • Öka möjligheterna att arbeta utifrån sin egen förmåga.

Här hittar du hela funktionsnedsättningsmanifestet