Fortsatt alliansstyre i Region Halland

Helene Andersson (C), Mikaela Waltersson (M), Lars Gustafsson (KD) och Ann Molander (L) representerar det nygamla alliansstyret i Region Halland.

Företrädarna för allianspartierna i Region Halland beskrev under onsdagen sina ambitioner med det fortsatta politiska samarbetet under mandatperioden. Alliansen når inte egen majoritet, men avser att styra regionen i minoritet och med breda överenskommelser med oppositionspartierna.

Den partipolitiska fördelningen av ordförande- och vice ordförandeposter är i princip oförändrad undantaget de från årsskiftet nyinrättade nämnden för kollektivtrafik med ansvar för Hallandstrafiken och Social hållbarhetsberedning där båda föreslås få moderat ordförande. Nu väntar en politisk process för att befästa en ny politisk organisation.

Så här ser processen ut fram tills vi har ett nytt politiskt styre:

• Fram tills att alla poster i styrelser och nämnder är klara fortsätter det politiska arbetet med de ledamöter som röstades fram 2018.

• Hittills har politiska samtal pågått för att utifrån mandatfördelningen fördela poster samt sondera möjlig samverkan för att kunna driva politik.

• Den 26 oktober träffas nya regionfullmäktige för första gången och utser sitt presidium. Sedan väljs en valberedning som besätter alla poster i nämnderna.

• Den 23 november beslutar ett nyvalt regionfullmäktige om budget för 2023. Det är den budget som man beslutade om i våras som nu behöver prövas igen, på grund av att det varit ett val. Detta innebär att det kan bli justeringar.

• Fullmäktige väljer ordföranden och vice ordföranden i nämnderna under regionfullmäktige i december. Respektive nämnd väljer sedan ledamöter till utskotten.

• Den 1 januari 2023 inleds den nya mandatperioden för samtliga styrelser och nämnder.