Jenny Håkansson (C):

- Våld är aldrig okej och aldrig lösningen

Jenny Håkansson, ordförande för Centerkvinnorna i Halland, lyfter jämställdhetsfrågor i regionfullmäktige där hon blev invald i valet 2022. Foto: Johanna Nolsa

- Den 25 november är det den internationella dagen för en värld fri från våld mot flickor och kvinnor. En av tre kvinnor utsätts för fysiskt och sexuellt våld under sin livstid. Det är något vi alla här inne behöver ta ställning mot. Våld är aldrig okej, våld är aldrig lösningen.

Det säger Centerkvinnorna Hallands ordförande Jenny Håkansson som i dag tog upp frågan i Hallands regionfullmäktige.

"Yrkar bifall till alliansens budget

Med rötterna i Markaryd gläds jag precis som Erling Cronqvist över bussturen, men det var inte det jag vill ta upp här.

Den 25 november är det den internationella dagen för en värld fri från våld mot flickor och kvinnor. En av tre kvinnor utsätts för fysiskt och sexuellt våld under sin livstid. Det är något vi alla här inne behöver ta ställning mot. Våld är aldrig okej, våld är aldrig lösningen.

Tidigare fick vi en redovisning av Omvärlds- och framtidsanalysen för 2024. Jag kan tyvärr bara konstatera att ordet jämställdhet inte finns med en enda gång i det dokumentet. Som hälso och sjukvårds direktören sa tidigare " det handlar om att bestämma hur man vill att samhället ska se ut 2030..." Jämställdhet och jämlikhet måste alltid vara närvarande i tanken.

Vi vet att tuffare tider påverkar och ökar våld i nära relationer och vi har tuffare tider framför oss. Våld skapar psykisk ohälsa; psykisk ohälsa skapar ibland våld.
Jag blir därför lättad över att se att vi i budgeten lägger resurser på jämlik vård och hälsa. Att vi satsar medel till psykiatrin där många flickor och kvinnor söker stöd.

Att vi gör satsningar på smärtklinik, en stärkt kvinnohälsovård känns bra. Att vi så tydligt pratar om jämställdhet i budgeten värmer mitt Centerkvinnohjärta. Jämställdhet och jämlikhet är ett ständigt pågående arbete. Och den här budgeten gör en insats för jämlikheten och jämställdheten i Halland."