Kompetens viktigare än mer pengar

- Kompetens är viktigare än mer pengar för att kommuner och regioner ska klara bristen på personal. Det räcker inte med pengar om det i Sverige inte finns folk till att utföra jobbet. Samtidigt gör den konservativa regeringen det svårt och ibland omöjligt att ta in arbetskraft från andra länder. Det skriver Henrik Oretorp och Mari-Louise Wernersson i en insändare.

Under alla tider har kommuner och regioner efterfrågat mer pengar från staten för att fullgöra sina åtaganden och göra det ännu bättre. Nu har man nått en gräns där det inte räcker med mer pengar. Det råder en stor kompetensbrist både inom kommun och region men också i näringslivet i stort. Det behövs i högre grad mer kompetent arbetskraft än mer pengar. Det räcker nämligen inte med pengar om det inte finns folk till att utföra jobbet.

Arbetskraftsinvandring behövs

Då slår den konservativa regeringen klubban i bordet och vill dels kompetensutvisa människor från arbete och trygghet i Sverige, dels göra det svårt och ibland omöjligt för näringslivet att ta in arbetskraft från andra länder. Detta kommer slå hårt både mot den offentliga sektorn och mot näringslivet i stort. Svenskt näringsliv skriver själva att arbetskraftsinvandringen är av stor betydelse för företag inom hela näringslivet. Om man inte hittar den rätta kompetensen i Sverige, så ska man kunna söka den utanför landets gränser säger Amelie Berg, expert på kompetensförsörjning för Svenskt Näringsliv.

Det måste bli lättare att anställa

Många företag är beroende av arbetskraftinvandringen. Konkurrensen om arbetskraft mellan vissa länder är hög. En negativ konsekvens av kompetensutvisningarna är också att Sverige har kommit att uppfattas som ett mindre attraktivt land att arbeta i. För Centerpartiets del handlar det om att se de stora behov vi har av arbetskraft. Sverige behöver premiera arbete och göra det lättare och billigare att anställa.

Fler utbildningar behövs

Centerpartiet driver på för fler utbildningar i yrkeshögskolor men också för Folkhögskolorna som utgör en viktig del i att människor kommer i utbildning och arbete. Men även här minskar den konservativa regeringen platserna till Folkhögskolorna vilket leder till minskad kompetens i arbetslivet. Något som vi tvärtom måste kraftsamla för att lösa.

Henrik Oretorp

Distriksordförande Centerpartiet Halland

Mari-Louise Wernersson

V distrikstordförande Centerpartiet Halland