Mentorskap rwanda

Anna Roos, lokalpolitiker i Hylte och Region Halland, har nyligen besökt Rwanda som en del i ett internationellt mentorsprogram för politiskt ledarskap som ska stärka kvinnor att ta plats i kommuner och regioner.

- Vi har så mycket att lära av varandra. Besöket i Rwanda var en stark upplevelse, säger Anna Roos.

Hur går mentorskapet till rent praktiskt?

- Varje mentor har ansvar för två politiker. De har haft uppgift att ta fram en projektplan kring något de vill förverkliga i sitt uppdrag. Vi har coachat kring planen men framför allt under Sverigebesöket visat hur vi jobbar med politiskt ledarskap i vår hemmiljö, berättar Anna Roos.

Hon fick även äran att få besöka Laurettes hemmaplan där hon utöver sitt politiska uppdrag driver en skola för barn med intellektuella funktionsnedsättningar.

- Laurette var med oss två dagar innan konferensen startade och delade generöst med sig av Rwandas historia, svarade på alla våra frågor och lotsade oss rätt i landet, fortsätter Anna Roos..

Hur ofta träffas ni?

Kvinnorna programmet har träffats och jobbat med sina projektarbeten under tre perioder och mentorerna har varit med under Sverigefasen och avslutningskonferensen och haft kontakt däremellan via Facebook och e-post.

Varför är arbetet så viktigt?

- Politiskt ledarskap och att stärka kvinnor att ta och få plats är viktigt för utvecklingen av kommuner, regioner och länder. Rwanda har ett av världens mest jämställda parlament, men i hemmen är ingen jämställd, berättar Anna Roos.

Landet präglas av folkmordet 1994 där cirka 800 000 personer mördades och många skadades och flydde landet. Landet är fattigt men på frammarsch. De har lagstiftat om att minst 30 procent ska vara kvinnor i parlamentet.

- Det är viktigt för oss svenska politiker att få se hur verkligheten ser ut i andra delar av världen. Vi har så mycket att lära av varandra, säger Anna Roos..

Vad ger det dig personligen?

- Mentorskapet blev ett systerskap med medsystrar på flera kontinenter. Kvinnorna satte stora spår och att få dela Rwandas blodiga historia med dem som varit med och blivit berövade sina familjer var en stark upplevelse, säger Anna Roos.

Arbetet fortsätter

- Laurette som är med i mentorsprogrammet har gjort stora avtryck i Rwanda och vi samlar nu in pengar till den skolan hon driver. På nyårsträffen med Centerpartiet i Halland samlade vi in pengar. Vill ni vara med och skänka en gåva swisha 070-6623552, så förmedlar jag den vidare, säger Anna Roos.

Mål med mentorskapet

Stärka och rusta politiska ledare som är kvinnor.

Om projektet

ICLD - Internationellt centrum för lokal demokrati driver ett internationellt mentorsprogram för politiker som är kvinnor. Sveriges kommuner och regioner, SKR, handplockar 12 mentorer till detta program. Denna omgången kom politikerna från Zambia, Namibia, Rwanda, Uganda, Ukraina och Indonesien. De var i Sverige några veckor juni och då besökte Laurette från Rwanda och Chipo från Namibia Hylte kommun under fyra intensiva dagar.

Antal personer som är med

24 internationella politiker och 12 mentorer från Sverige började projektet, men några har avslutat under resans gång.

Vill du hjälpa oss att ge fler barn med funktionsnedsättning hopp och ett värdigt liv?

Laurette Mushimiyimana har startat skolan Resource Center for Children with Intellectual Disabilities, own by Amizero y Ubuzima Organization (Hope for Life). Vi mötte Laurette i ett internationellt ledarprogram för politiker som är kvinnor. Vid sidan av sitt politiska uppdrag har hon startat skolan. Många barn med intellektuella funktionshinder lever under svåra omständigheter. Många pappor lämnar familjen när de får ett barn med funktionshinder och mamman tvingas att antingen lämna barnet ensamt hemma eller på gatan för att kunna försörja familjen.

På Laurettes skola får barnen utbildning och omvårdnad dygnet runt under terminerna. Skolan skapar framtidstro och förutsättningar för dessa barn.

Laurettes skola drivs på ideell basis och finansieras av privata donationer. Just nu går 40 barn på skolan, men ytterligare 25 barn väntar på att få en plats. Laurette drömmer om att kunna bygga fler skolor för att fler barn ska kunna få en hoppfull framtid!

För att kunna bygga en ny skola med sovsalar krävs en miljon kronor. Mat för ett barn kostar 300 kr/ månad. Kan vi tillsammans uppfylla Laurettes dröm?

Välkommen med ditt bidrag!

Swisha din gåva till 070-662 35 52 (Anna Roos)

Märk Hope for Life