Biogasentreprenör tilldelas Centerpartiets miljöpris

Christofer Bergenblock, Lars Paulson, Fredrik Hansson och Anneli Andelén vid utdelningen av årets miljöpris som i år tilldelats entreprenören, visionären och lantbrukaren Lars Paulson. Foto: Anki Enevoldsen

 

Biogasentreprenören, visionären och lantbrukaren Lars Paulson i Hässlås, Falkenberg har i samband med världsmiljödagen tilldelats Centerpartiet Hallands miljöpris 2023.

- Vi behöver en palett med många olika energislag. Lars Paulson är en mycket värdig vinnare av Centerpartiets miljöpris! Han är en pionjär både lokalt i Falkenberg och på nationell nivå, säger Fredrik Hansson, ordförande för Centerpartiet i Halland.

Lars Paulson i Hässlås, Långås får Centerpartiet Hallands miljöpris 2023. Priset delades ut av Centerpartiet Hallands ordförande Fredrik Hansson, riksdagsledamot Christofer Bergenblock och Centerpartiets gruppledare i Falkenberg Anneli Andelén.

Pionjär i Sverige

Lars Paulson är en av landets främsta pionjärer när det gäller produktion av ett förnyelsebart och miljövänligt fordonsbränsle som baseras på lokala gödselresurser. På gården tar han emot gödsel från närliggande gårdar och producerar biogas, och renar den från koldioxid så att den kan förädlas till fordonsbränsle. På Lars Paulsons mjölkgård rullar två traktorer som drivs av biogas, producerad från kornas gödsel!

Fordonsgas på nätet

Han deltog i arbetet med att bilda föreningen Vessige Biogas, och 2021 togs uppgraderingsanläggningen i Lastad i drift. Härifrån säljs nu fossilfri fordonsgas vidare via transmissionsledningen för gas som går längs västkusten, och via en lokal tankstation.

- Lars Paulson är en riktig entreprenör och anläggningen är en av två i hela Sverige som kopplat upp sig på det nationella stamnätet. Det är imponerande, säger Anneli Andelén.

Långsiktiga spelregler behövs

Förutom utmaningar på det tekniska området, har Lars också fått handskas med politiska spelregler som tyvärr ofta är oklara och kortsiktiga, och försvårat utbyggnaden av biogas.

- Långsiktiga stabila politiska beslut är nödvändiga för att vi ska få en ökad produktion av biodrivmedel i Sverige. Det är intressant att näringslivet nu trycker på politiken för att göra mer för klimatet, säger Christofer Bergenblock.

- Lars Paulson är ett utmärkt exempel på att landets lantbrukare är en viktig del i omställningen mot ett svenskt energisystem som inte är beroende av rysk import av fossila bränslen utan ett energisystem där kolatomerna är gröna, lokala och förnyelsebara, konstaterar Fredrik Hansson.