Språkstart Halland

Bild

Ett rikt och utvecklat språk är avgörande för barns utveckling. Centerpartiet Halland föreslår därför att alla barn i Halland ska få tillgång till konceptet Språkstart.

För det enskilda barnet är ett rikt och utvecklat språk avgörande för dess utveckling. Språket är en grundläggande rättighet. Det är avgörande för att vi ska kunna kommunicera med andra människor, informera oss och vara delaktiga i samhället samt kunna ta del av litteratur och kultur.

Region Halland har tagit fram ett koncept för att stimulera föräldrar att språklekar och läsa mer för sina barn – Språkstart Halland. Att få tillgång till ett språk, kunna kommunicera och utveckla ett rikt ordförråd är en viktig nyckel för att känna sig trygg och bekräftad. Det ger bättre förutsättningar att klara skolan.

Centerpartiet Hallands förslag:

  • Inför Språkstart i alla halländska kommunerna.

Läs mer om Språkstart Halland!

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.