Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Valet 2018

valet 2018 - en politik som tar halland framåt

Vi ser hela Halland är rubriken på Centerpartiet Hallands Valmanifest. Vi fokuserar på tre områden:

  • Vård och omsorg nära dig
  • Knyt ihop kust och land
  • Sveriges grönaste tillväxtregion

Hämta hela valmanifestet här

Ola, Helene, Per, Jenny, Anna, Fredrik, Erling och Christofer är listettor i höstens val

Centerpartiet i Halland har över 300 medlemmar som vill bli förtroendevalda i riksdagen, Region Halland och kommunfullmäktige efter valet 2018. Nu är listorna fastställda och inlämnade till valmyndigheten. Ladda gärna hem listorna och läs mer om vilka personer du kan rösta på i valet den 9 september 2018:

Riksdagslistan

Regionlistan

Kommunlista Falkenberg

Kommunlista Halmstad

Kommunlista Hylte

Kommunlista Kungsbacka

Kommunlista Laholm

Kommunlista Varberg