Halland
Centerpartiet lokalt
  • / Valet 2018

Valet 2018

Vi ser hela Halland är rubriken på Centerpartiet Hallands Valmanifest. Vi fokuserar på tre områden:

  • Vård och omsorg nära dig
  • Knyt ihop kust och land
  • Sveriges grönaste tillväxtregion