Kandidater till riksdagen 2022

1 Christofer Bergenblock

Namn: Christofer Bergenblock

Bostadsort: Träslövsläge, Varberg

Yrke: Gymnasielärare

Födelseår: 1974

Hjärtefrågor:

  1. Hållbarhet måste hamna i fokus igen, framför allt för att möta klimathotet som är vår tids stora ödesfråga
  2. Jämställdhet är ett område där vi måste flytta fram positionerna för att ge människor lika möjligheter oberoende av kön
  3. Utveckling i hela landet behövs för att skapa lika förutsättningar att bo och leva var man vill samt ta tillvara på den potential som finns runt om i Halland och Sverige

Om mig: Jag är en engagerad och drivande person, som idag har förtroendeuppdrag som kommunalråd i Varberg och är ledamot av Centerpartiets partistyrelse. Vid sidan av politiken ägnar jag tiden åt familjen (fru och tre barn), träning och läsning.

Kontakt i sociala medier:

Instagram: christofer_bergenblock

Facebook: Christofer Bergenblock

2 Mari-Louise "Millis" Wernersson

Namn: Mari-Louise Millis Wernersson

Bostadsort: Falkenberg

Yrke: Företagare och politiker

Födelseår: 1965

Hjärtefrågor: Jag vill att alla människor ska känna att de bidrar till samhället och att deras potential tas tillvara. Då är det viktigt att fler har ett jobb att gå till och då måste fler företag kunna startas och växa. Jag brinner och arbetar för 100 % förnybar energiproduktion, och är aktiv för att miljöproblemen ska lösas. Människors lika värden är central och där driver jag t ex på för jämställdhet.

Om mig: Jag tycker politik är roligt och jag är väl medveten om att det också innebär hårt arbete och tuffa beslut. Det har jag erfarenhet av.

Se filmen där jag presenterar mig:

 

3 Algot Thorin

Namn: Algot Thorin

Bostadsort: Harplinge

Yrke: Politisk tjänsteman och företagare

Födelseår: 1991

Hjärtefrågor: Vi behöver fler konstruktiva förslag på hur vi löser integrationen och läker det stora utanförskap som finns på många ställen i landet. Klimatpolitiken behöver accelereras med fler satsningar på grön teknik och ett djupare europeiskt samarbete när det gäller utfasningen av växthusgaser. Hotet från den nationalistiska högerpopulismen ska inte underskattas, varken i Sverige eller i Europa.

Om mig: En grön liberal med intresse för historia, samhällsfrågor och musikinstrument. Trivs bäst i vänners sällskap eller ute i naturen.

Kontakt i sociala medier: www.facebook.com/algot.thorin, https://twitter.com/AlgotThorin

4 Emma Steinwall

Namn: Emma Steinwall

Bostadsort: Varberg

Yrke: Författare och kommunikatör

Födelseår: 1973

Hjärtefrågor: - En förbättrad folkhälsa, med hållbara livsvanor och en meningsfull, sund sysselsättning för barn och ungdomar.

- Nya konsumtionsmönster och en uppdaterad syn på miljöåtgärder som är nödvändiga för att minska avtrycket på jorden.

- Förenklade villkor för småföretagare och nyföretagare, med bolagsformer och styrning som gynnar kreativitet och motiverar individen.

Om mig: Passionerad realist med en stark tro på möjligheten att förändra. Bra på att skapa kontakt och nå fram. Lösningsinriktad och diplomatisk men kämpar för det jag tror på.

Kontakt i sociala medier: emmasteinwall.se facebook.com/emmasteinwall linkedin.com/in/emmasteinwall

5 Anders Eriksson

Namn: Anders Eriksson

Bostadsort: Kungsbacka

Yrke: Säljare samt egenföretagare

Födelseår: 1977

Hjärtefrågor: För mig är integrationen, människans rätt att få vara sig själv enormt viktiga. Det var dessa delar som fick mig att bli centerpartist, men det är energi och företagsfrågor som jag idag kan bäst och brinner för.

Om mig: Jag är en enormt energirik och social som person som aldrig gör något halvdant som jag brinner för. Älskar att ta faktabaserade debatter om energi, klimat och integration. Det i kombination med mina värderingar så vet jag att jag kan bidra till Centerpartiet oavsett nivå jag befinner mig på.

Kontakt i sociala medier:
https://www.facebook.com/eriksson.ae.anders privat sida
https://www.facebook.com/AndersErikssonC politiker sida

 

6 Gzim Ramadani

Namn: Gzim Ramadani

Bostadsort: Halmstad

Sysselsättning: Egen företagare

Födelseår: 1987

Hjärtefrågor: Jämställdhet, integration och företagandet. Sverige ska fortsätta vara ett öppet och frihetligt land, där alla människors lika värden oavsett bakgrund ska respekteras. Genom att underlätta för jobbskaparna ges nya förutsättningar för fler människor att nå självförsörjning, och därmed ekonomisk trygghet som får hela Sverige att blomstra.

Om mig: Driven, framåtriktad och visionär. Jag vill vara folkets starka röst för en ljusare framtid och ge kraft åt varje människa att inkluderas i vårt samhälle, oavsett bakgrund. Därför kandiderar jag för Centerpartiet till kommun, region och riksdagsvalet. För folket, med folket.

Kontakt i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/gzimramadani.centerpartiet

Instagram: gzim.ramadani_centerpartiet

Se filmen där jag presenterar mig:

 

7 Anna Roos

Namn: Anna Roos

Bostadsort: Långaryd

Yrke: Enhetschef socialtjänsten/oppositionsråd

Födelseår: 1977

Hjärtefrågor: Jag vill ha ett samhälle där alla är med och bidrar efter sin förmåga – där alla får plats och är räknade med, oavsett bakgrund och funktionsvariation.

Ett samhälle där alla människor behandlas lika oavsett kön, sexuell läggning, bakgrund eller förutsättningar.

En bra start i livet och goda uppväxtvillkor lägger grunden för trygga barn, unga och vuxna. Det behöver finnas ett bra stöd för föräldrar, barn och unga under uppväxten. För dem som inte mår bra ska hjälp och stöd finnas lättillgängligt och nära. Skola, socialtjänst, sjukvård och psykiatri ska arbeta tillsammans utifrån den människa eller familj som behöver stöd.

Om mig: Jag är mamma och hustru, föreningsaktiv i samhällsföreningen, kyrkopolitiker, körsångare och älskar utmaningar – gärna på hästryggen, i sjö eller hav eller annan form av träning. Jag är tjänstledig från mitt arbete på socialtjänsten och ägnar min tid åt att vara oppositionsråd i Hylte. Att hjälpa människor, coacha och stötta betyder mycket för mig.

Kontakt i sociala medier:

Anna Roos på Facebook

Sockerpajen på Instagram

AnnaMRoos på Twitter

Anna Roos på LinkedIn

aroos507 på Snapchat

8 Erling Cronqvist

Namn: Erling Cronqvist

Bostadsort: Knäred

Yrke: Kommunråd

Födelseår: 1958

Om mig: Samarbetspolitiker, resultatinriktad, tydlig.

Hjärtefrågor: Det ska vara möjligt att bo och verka i hela Halland. Framöver måste vi satsa mer på ett hållbart samhälle, där har vi en bit kvar.

Kontakt i sociala medier: Facebook. Använder också Instagram.

9 Charlotte Wennerberg Liljeblad

Namn: Charlotte Wennerberg Liljeblad

Bostadsort: Onsala

Yrke: Arkitekt

Födelseår: 1952

Hjärtefrågor: Hållbart bostads- och samhällsbyggande i staden och på landet i hela Halland. Friskvård är grundläggande och kul. Konst / folkbildning utvecklar och inspirerar oss.

Om mig: Miljö- och klimatfrågorna vägleder mig. Ersättare i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden, sitter i Distrikt- och kretsstyrelsen, och driver Seniornätverket i Halland.

Kontakt i sociala medier: www.wennerbergarkitektkontor.se

Se filmen där jag presenterar mig:

10 Jenny Håkansson

Namn: Jenny Håkansson

Bostadsort: Rotorp, Halmstad

Yrke: Utbildningshandläggare

Födelseår: 1981

Hjärtefrågor: Jämställdhet, jämlikhet, tillgänglighet, tillit, tydlighet

Om mig: Litteraturälskande utbildningshandläggare på Högskolan i Halmstad. Jag är dotter, mamma, fru. Klarar mig inte utan böcker, musik, mat och sol. Blir förbannad av inkonsekvens, otydlighet och orättvisor. Känner mig motiverad och sugen på nya uppdrag för Centerpartiet.

Kontakt i sociala medier: IG och FB

11 Maria Larsson

Namn: Maria Larsson

Bostadsort: Köinge

Yrke: Arbetsledare/styrelseledamot/politiker/förebildscoach

Födelseår: 1970

Hjärtefrågor: Människors lika rätt och värde - alla ska kunna leva efter samma förutsättning oavsett var i landet man bor – Jag vill verka för ett mer kärleksfullt och omtänksamt samhälle det finns inget vi och dom.

Om mig: Lugn, trygg, skrattbubbla på 50 år, väldigt lyhörd, lätt att samarbeta med, enveten, bestämd men genomsnäll och med ett hjärta av guld.

12 Victor Runddqvist

Namn: Victor Rundqvist

Bostadsort: Halmstad

Yrke: Ingenjör

Födelseår: 1992

Om mig: Jag är en 28 årig ingenjör med tre valrörelser bakom mig. Jag har haft uppdrag på både lokal, regional och riksnivå genom mitt engagemang i såväl Centerpartiet som CUF och Centerstudenter. Nu vill jag ta nästa steg och företräda Centerpartiet i Riksdagen. Jag tror att mina omfattande erfarenheter och mitt driv för ett friare Sverige som ger makt åt individen kommer vara en tillgång för partiet och Sverige. Därför söker jag ert förtroende att företräda Centerpartiet i Sveriges riksdag.

Hjärtefrågor: Företagsklimat - Ett starkt samhälle byggs av företagsamma individer som ges möjlighet att förverkliga sina drömmar. Politiken ska aldrig stå i vägen utan i stället ge förutsättningar för nya och växande företag. Minskat regelkrångel, sänkta kostnader och mindre klåfingrighet för våra företag!

Decentralisering – Självstyrande kommuner är en förutsättning för en otroligt stor del av den välfärd vi tar för given idag. Trots detta naggas självstyret i kanten av riktade stadsbidrag och stundom nitisk myndighetsutövning från länsstyrelserna. Jag kommer verka för generella stadsbidrag och en stat som respekterar de fritidspolitiker som varje dag kämpar för våra invånare.

Miljö – Miljön är vår tids ödesfråga, under min tid som miljöpolitisk talesperson för CUF och i min yrkesroll inom elbilsbranschen har jag lärt mig mycket på området. Växande gröna innovationer och en omställning av samhället är inte bara ekonomiskt lönsamt utan en förutsättning för att lämna en beboelig planet för kommande generationer.

Kontakt i sociala medier:
FB: https://www.facebook.com/victorrundqvist92/

Insta: victorrundqvist

Twitter: @victorrundqvist

13 Göran Barkevall

Namn: Göran Barkevall

Bostadsort: Varberg

Yrke: Pensionär

Födelseår: 1946

Hjärtefrågor: I en globaliserad värld blir det lokala och närhet allt viktigare för människors trygghet, gemenskap och engagemang för att få ett väl fungerade samhälle och en fungerade vardag. Kunskap om klimat och miljö för att kunna vara med och arbeta fram lokala handlingsplaner.

Om mig: Engagerad person som har arbetet med naturbruksutbildning som lärare och rektor i hela mitt yrkesliv. Att ge ungdomar en bra utbildning är det mest strategiska ett samhälle kan göra. För mig är Centerpartiets värdegrund ”Alla människors lika rätt och värde” grunden för mig som människa och i det politiska uppdraget. Jag är aktiv inom föreningsliv, kyrkan och politiken.

Kontakt i sociala medier: g.barkevall@icloud.com, Facebook

14 Angeline Eriksson

Namn: Angeline Eriksson

Bostadsort: Laholm

Yrke: Student/Journalist

Födelseår: 1993

Hjärtefrågor: Utbildning är nyckeln till utveckling, integration, skydd mot utanförskap och framtidstro, där alla barn ges förutsättningar och möjligheter att lyckas i livet. I en globaliserad värld är migration (oavsett anledning) och integration en annan väldigt viktig del, där vi måste värna medmänsklighet och minska utanförskap, ge människor möjligheten att få ett jobb och snabbt komma in i samhället. Och det måste finnas förutsättningar till att verka i hela landet, alla ska kunna leva och förverkliga sina drömmar, oavsett om du bor i stad eller på landsbygden.

Om mig: Glad laholmare som är utbildad journalist och bartender, och som numera studerar till förskollärare i Halmstad. Älskar sport i allmänhet och fotboll, dans och utförsåkning i synnerhet. Varit aktiv i centerrörelsen sedan 2017, och har ett antal uppdrag på olika nivåer för och i Centerpartiet, Centerpartiets Ungdomsförbund och Centerstudenter.

Kontakt i sociala medier:
Facebook: Angeline Eriksson
Instagram: @angelineeri
Twitter: @angelineeri

15 Henrik Arnesson

Namn: Henrik Arnesson

Bostadsort: Åsa

Yrke: Lantmästare

Födelseår: 1970

Hjärtefrågor: De gröna näringarna, där ryms så mycket möjligheter, produktion av förnyelsebara bränslen, företagande på landsbygden som ger en levande landsbygd, inte minst livsmedelsproduktionen, med en säkerhetspolitisk aspekt också, möjligheter till ökad export. Annars miljöfrågor och allmänt företagande.

Om mig: Idag Lantbrukare/Företagare/Fritidspolitiker, tidigare Naturbrukslärare, har och har haft nöjet att jobba med sådant jag brinner för, även engagerad inom LRF, fritidsjakt, fiske, mc, musik, motion.

Kontakt i sociala medier:

Facebook: Henrik Arnesson

Instagram: Henrikarnesson

16 Anu Majkvist

Namn: Anu Majkvist

Bostadsort: Varberg

Yrke: Företagare

Födelseår: 1973

Hjärtefrågor: Jag vill bidra till ett jämställt näringslivsklimat. Företag skapar jobb och välfärd. Alla människor har lika värde. Vi ska ha samma möjligheter oavsett vilket kön vi har eller var vi kommer ifrån. Tillsammans är vi starka.

Om mig: Född och uppvuxen i Helsingfors flyttade jag till Sverige för 30 år sedan. Driver eget företag där jag jobbar med utbildningar och affärsutveckling. Gift med två tonårsbarn.

Kontakt i sociala medier:

Facebook: https://www.facebook.com/anu.majkvist

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/anumajkvist/

17 Maria Kollberg

Namn: Maria Kollberg

Bostadsort: Falkenberg

Yrke: Studerande

Födelseår: 2001

Hjärtefrågor: I Sverige behövs en levande landsbygd för att främja och upprätthålla hållbart jordbruk. Bönderna behöver bli fler och inte färre och med en landsbygd som frodas kan vi behålla den inhemska matproduktionen, vilket är en väsentlig del i miljö- och klimatkampen.

Om mig: Jag är en studerande 20-åring som väljer att se lika många lösningar som problem och försöker att aldrig tacka nej till en utmaning. På fritiden gillar jag att njuta av naturen och tar gärna med mig sovsäck och tält ut i skogen.

Kontakt i sociala medier:
facebook, instagram, twitter – @mariakollberg

18 Lennart Ohlsson

Namn: Lennart Ohlsson

Bostadsort: Hyltebruk

Yrke: F.d. lärare

Födelseår: 1945

Om mig: Föreningsmänniska

Hjärtefrågor: Miljö och utbildning

19 Bengt-Olof Isaksson

Namn: Bengt-Olof Isaksson

Bostadsort: Bergagård, Ljungby, Falkenberg

Yrke: Företagsutvecklare

Födelseår: 1961

Hjärtefrågor: Näringspolitik, ekonomisk politik och tekniska framtidsfrågor.

Om mig: Jag är en 60-årig samhällsintresserad person som efter 35 år i bank valt att kliva av och starta eget företag. Jobbar med Företags- och affärsutveckling som konsult och genom styrelseuppdrag i olika företag. Är gift med Catherine och har tre utflugna barn. Bor i villa i bostadsområdet Bergagård i Falkenbergs kommun.

Kontakt i sociala medier: Facebook, Linkedin, Instagram

20 Lina Brustad

Namn: Lina Brustad

Bostadsort: Träslövsläge

Yrke: Projektledare på SVs förbundskansli i Stockholm

Födelseår: 1979

Hjärtefrågor: Jag brinner för civilsamhället och kulturlivet, två viktiga beståndsdelar i samhället som på olika sätt kan bidra till det goda livet. I civilsamhället och i olika kulturyttringar gror folkhälsa, kreativitet, gemenskap och tillit. Jag vill verka för en politik som värnar civilsamhällets och kulturens fortlevnad och autonomi.

Om mig: Jag är 42 år och bor med man och två barn i Träslövsläge, dit jag flyttade från Göteborg för 14 år sedan. Mitt yrkesliv har jag vigt åt folkbildningen - en plats för människor som bejakar sin lust till kultur och livslångt lärande, men också en plats för de som behöver söka nya vägar i livet. Min fritid ägnar jag gärna åt föreningsengagemang, litteratur, musik och vinterbad.

Kontakt i sociala medier: Finns på Facebook och Instagram

21 John Wilhelm-Pahlm

Namn: John-Wilhelm Pahlm

Bostadsort: Halmstad

Yrke: Kulturentreprenör, egenföretagare

Födelseår: 1992

Hjärtefrågor: Företagarfrågor, Halland som kulturregion, ung demokrati.

Om mig: En fett trevlig kulturentreprenör från Halmstad. Engagerar mig starkt i att Halmstad och Halland ska förverkliga drömmen om bästa livsplatsen och som en livskraftig musikregion. Jag sjunger när jag har tid över och siktar mot att bli kulturminister efter valet 2026!

Kontakt i sociala medier: www.facebook.com/johnpahlm

22 Marie-Helene Bergstrand

Namn: Marie-Helene Bergstrand

Bostadsort: Halmstad

Yrke: Biolog

Födelseår: 1974

Hjärtefrågor: Natur/miljö och hållbarhetsfrågor i stort. Förutom att bevara och utveckla naturområden och biologisk mångfald är det viktigt med tillgång till naturområden oavsett om man bor i städer eller på landsbygden.
Individens ansvar och möjlighet att forma sin framtid.
Mat – helst svensk, halländsk och hållbart producerad med ett rikt och varierat odlingslandskap som följd. Livsmedelsproduktion som ger förutsättningar för biologisk mångfald, företagande och såklart god mat.

Om mig: Jag är en engagerad och envis föreningsmänniska som trivs i samarbete med andra människor. På lediga stunder njuter jag gärna av Hallands fantastiska natur, till fots eller på motorcykel. Umgås med familj och vänner och trädgårdspyssla är också viktiga delar av min fritid.

23 Maja Lagerstedt

Namn: Maja Lagerstedt

Bostadsort: Halmstad

Yrke: Student

Födelseår: 2001

Hjärtefrågor: Jag brinner lite extra för en levande landsbygd med bra kollektivtrafik, detta för att jag själv är uppvuxen på en gård utanför Varberg med dålig bussförbindelse. Att sträva efter ett jämställt samhälle också är en fråga som står mig nära lika så miljöfrågorna.

Om mig: Jag är en 20 årig student som sedan hösten 2020 studerar Samhällsförändring och social hållbarhet på Högskolan i Halmstad. På min fritid är jag engagerad i CUF och sitter med i styrelsen här i Halland. Jag är en nyfiken och engagerad person som brinner för samhällsfrågor.

Kontakt i sociala medier:

Facebook: Maja Lagerstedt
Instagram: Lagerstedtmajja

24 Karin Green

Namn: Karin Green

Bostadsort: Fjärås

Yrke: Rederitjänsteman

Födelseår: 1963

Hjärtefrågor: Jobbar gärna vidare med utbildningsfrågor och infrastruktur. Det livslånga lärandet är både nödvändigt och inspirerande. Goda fysiska och virtuella kommunikationer bidrar till kunskap och ett mer flexibelt samhälle. Ett samhälle som ger både kvinnor och män många möjlligheter till ett gott liv.

Om mig: Engagerad och gillar att få saker gjort. Jobbar i Göteborg, men bor på landet.
På fritiden blir det ofta skogspromenader, ibland en ridtur och gärna skidor på vintern.

Kontakt i sociala medier: www.facebook.com/MrsKarinGreen

25 Claes Claesson

Namn: Claes Claesson

Bostadsort: Skogstorp, Falkenberg

Yrke: Företagsrådgivare Bank

Födelseår: 1959

Hjärtefrågor: Möjligheten att starta och utveckla företag.
Våra ideella föreningar är en grundpelare i lokalsamhället
En sund och stabil ekonomi ger resurser till vår välfärd.

Om mig: Uppvuxen i Gunnarp på ett lantbruk. Bor i Skogstorp och arbetar som Företagsrådgivare i Varbergs Sparbank. Brinner för föreningslivet och att skapa förutsättningar för ett gott företagsklimat.

Kontakt i sociala medier: Finns på Facebook och Instagram

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.