Våra kandidater till STIFTSFULLMÄKTIGE

Här presenterar vi våra kandidater på listan till stiftsfullmäktige i Göteborgs stift.

Kandidaterna presenteras samma ordning som de står på listan.

1. Camilla W Heurén

Getinge

Undersköterska

Kyrkopolitisk fråga som engagerar:

En öppen, närvarande och lyhörd kyrka som vårdar sina medlemmar, det kyrkliga kulturarvet och använder sin resurser långsiktigt och hållbart.
Kyrkan ska dessutom vara en aktiv organisation och stimulera ideella krafter som tillsammans bidrar till ett bättre samhälle.

2. Gunilla Franzén

Tölö församling

Geotekniker

Kyrkopolitisk fråga som engagerar mig:

Att vi ska ta vårt ansvar som förvaltare för framtiden och låta Hållbarhetens fyra perspektiv (socialt , ekonomiskt, ekologiskt och andligt) påverka alla beslut.

3. Göran Barkevall

Träslövs församling

Pensionär, Ordförande i Träslövs församling kyrkoråd

Mina viktigaste frågor: Folkkyrka och ungdomar

Jag vill verka för en aktiv folkyrka för alla och göra en riktad satsning på ungdomars delaktighet.

Kyrkan skall bygga en positiv relation till ungdomar som de känner glädje i att tillhöra.

6. Elisabeth Svensson Agerbjer

Ljungby/Vinbergs församling

Personalchef

Min viktigaste fråga:

En folkkyrka, välkomnande och tillgänglig för alla.

7. AnnaLena Emilsson

Veinge-Tjärby församling

Lärare och företagare

Min viktigaste fråga:

Kyrkans perspektiv i samhällsdebatten och dess viktiga roll som en viktig organisation i ett fungerade samhälle.

8. Håkan Björklund

Snöstorps församling

Grundskollärare MaNO 4-9

Den kyrkopolitiska fråga som engagerar mig mest är att vi har en välkomnande kyrka som utvecklas i takt med den tid vi lever.

10. Helene Andersson

Tvååkers församling

Regionråd

Min viktigaste fråga:

Personalrekrytering och kompetensförsörjning av medarbetare

11. Stig Agnåker

Falkenberg

Fritidspolitiker

Kyrkopolitisk fråga som engagerar:

Hur vi tar till vara på våra kyrkogårdars kulturhistoriska värden för framtiden.

12. Annika Hedman

Fjärås-Förlanda församling
Egen företagare inom ekonomi samt hästföretagare

Fråga som engagera mig:

En folkkyrka som är jämställd. Med stark framtidstro.

14. Kerstin Angel

Susedalens församling

Ekonom

Min viktigaste fråga:

Utveckling av gudstjänster och andra mötesplatser för att ännu fler människor ska bli delaktiga.

15. Håkan Widepalm

Harplinge-Steninge församling
Kanslichef Falkenbergs pastorat

Mina viktigaste frågor:

Undervisningsfrågor och lokalt engagemang.

16. Marie Björsell

Löftadalens församling, Åsa

Logistiker

Drivkraft:

Musikundervisning i kyrkan, miljöfrågor och funktionshinder.

18. Bengt Wernersson

Falkenbergs församling

Redovisningskonsult

Min viktigaste fråga:

Jag vill se en kyrka öppen för alla, oavsett ålder, kön, sexuell läggning eller tro.

19. Bernt Samuelsson

Bernt Samuelsson, Laholms pastorat

Pensionär, ledamot i kyrkofullmäktige och kyrkoråd

Min viktigaste fråga:

För att få fler att bli medlemmar, så är barn- och ungdomsverksamheten ute i församlingarna jätteviktig. Fler ledare behöver utbildas för detta.

20. Anna-Karin Gustafsson

Sibbarp-Dagsås församling

Förskollärare

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Mina viktigaste frågor:

För en levande kyrka behöver det lokala engagemanget tas till vara och uppmuntras. I en framtid där vi står inför många utmaningar, måste vi ha mod att tänka nytt och arbeta medvetet för att öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan.

22. Harald Lagerstedt

Lindberga församling

Vattenåtgärdssamordnare

Mina viktigaste frågor:

Jag vill att kyrkan jobbar för att medlemmarna är så trygga som möjligt i sin tro, så man kan möta människor med olika livsåskådningar/religioner på ett respektfullt sätt.

23. Karin Ring

Harplinge-Steninge församling

Assistent på fastighetsbolaget Klövern AB i Halmstad

Min viktigaste fråga:

Med närvaro bibehålla ett högt engagemang i bygden för en levande och välkomnande kyrka dit boende inom pastoratet vill ansluta sig från dopet till begravningen.

25. Majvor Persson

Ränneslövs-Ysby församling

Undersköterska

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Jag vill arbeta för en inkluderande, öppen, jämlik och modern folkkyrka.

28. Stefan Norberg Lindberg

Lindberga församling

Ekonom

Min viktigaste fråga:

Ett aktivt dop och konfirmatonsarbete är viktigt för att kunna upprätthålla en levande kyrka i hela landet.

29. Ulrika Persson

Vinberg- Ljungby församling

Egenföretagare

Mina viktigaste frågor:

Kyrkan är en viktig del av vårt kulturarv. Den ska vara en trygg och öppen mötesplats för alla.

31. Teodor Ek

Halmstads församling
Vik. Stiftskonsulent för Svenska Kyrkans Unga i Göteborgs stift

Min viktigaste fråga:

Ungdomars delaktighet i kyrkan

33. Annika Johansson Sävborg

Halmstads församling

Skribent och informatör

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Öppenhet och tillgänglighet till våra kyrkor både andligt och kulturellt. Medlemsvård. Att Svenska kyrkan är en förebild för ett inkluderande och hållbart samhälle.

34. Gudrun Pettersson

Hasslöv-Våxtorps församling, Höks pastorat

Korsordskonstruktör

Kandiderar till stiftsfullmäktige

Mina viktigaste frågor:

Arbetsmiljö och kyrkans arbete med alla människors lika värde.

36. Ewy Henriksson

Kwibille församling

Förskollärare

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Min viktigaste fråga:

Jag brinner för en kyrka väl förankrad i samhället som verkar i sin tid.

37. Fredrik Lindqvist

Höks pastorat, Knäred-Hishults församling

Anläggningsarbetare

Min viktigaste fråga:
Att få folk till kyrkorna i småbyar, så att dessa används!

38. Inger Hellqvist

Varbergs församling

Pensionär

Kandiderar till stiftsfullmäktige och kyrkomötet

Mina viktigaste frågor:

Stimulera uttrycksformer som sång, musik, teater, litteratur och bildkonst. Jag vill utveckla diakonins samverkan med det offentliga, näringsliv och civilsamhället. Ta till vara barn och ungdomars idéer och åsikter.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.