Varför är kyrkovalet viktigt?

Bild

Det finns plats för fler i Svenska kyrkan.

Nu finns det möjlighet att föreslå nya personer till kyrkovalet 2021. Läs mer om varför kyrkovalet är viktigt.

  • Din uppgift och möjlighet som medlem att påverka vilka som styr Svenska kyrkan med rätt kompetens och som har mod att forma framtidens kyrka
  • Svenska kyrkan är en medlemskyrka med demokratiska rättigheter där alla medlemmar från 16 år har lika rätt att påverka valresultatet.
  • En röst = en möjlighet att bestämma vem som ska företräda Dig i Svenska kyrkans olika nivåer; församling (lokalt) stift (regionalt) och i kyrkomötet (nationellt)
  • Svenska kyrkan förvaltar stora tillgångar i såväl kapital som jord och skogsbruk samt kulturhistoriska värden i Sveriges största sammanhängande kulturarv; kyrkobyggnader, kyrkliga inventarier och begravningsplatser.
  • Svenska kyrkan ska vara en öppen mötesplats, en folkkyrka som verkar för varje människans rätt att vara den Du är och vill vara. Det finns krafter i vårt land som vill motverka detta grundläggande syfte och därför är det viktigt att det finns förtroendevalda som tillsammans med anställda bär uppgiften och modet att fortsatt värna en öppen kyrka.

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.