Hur kan vi rädda det lokala fisket?

Idag besökte Kristina Yngwe (C), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet, Ola Johansson (C), Hallands riksdagsledamot, och Harald Lagerstedt, Centerpartiet i Varbergs gruppledare fiskarna i Läjet för att lyssna av vad som krävs för att man ska kunna landa fisk även i framtiden.

Det var viktiga vittnesmål från de kvarvarande fiskeföretagarna om värdet av närfiskat och det lokala näringslivet. Här utvecklas fiskeredskapen som skonar bottnar och bidrar till ett hållbart lokalt fiske i vattnet utanför Hallandskusten. Det ligger i fiskarens intresse att fisket ska vara långsiktigt hållbart och de gör mycket för att det ska fortsätta vara så. Men de straffas av myndigheten med mindre kvoter och ännu fler skyddade områden, det är inte rimligt. Politiken kan styra genom tydligare direktiv i regleringsbrev till myndigheten, att det småskaliga kustnära fisket ska ges bra förutsättningar och lokalt kan vi verka för samförvaltning och vara tydliga med att fisket är en viktig näringsgren för Varbergs kommun.

Centerpartiet vill se bättre avvägning mellan olika miljöintressen och möjligheten för fiskarna att kunna fiska och försörja sig på det. Fisken är ett bra livsmedel och vi vill att det finns närfiskad fisk att köpa i butikerna!