Varberg ökar för fjärde året i rad i Svenkt näringslivs ranking

- Det här är ett kvitto på det mycket medvetna arbete som pågår i kommunen för att bygga upp ett bra klimat för företagande och entreprenörskap, säger kommunstyrelsens förste vice ordförande Christofer Bergenblock(C) apropå att Varberg fortsätter klättra i Svenskt näringslivs årliga undersökning om det lokala näringslivsklimatet. 11 placeringar uppåt på listan innebär att kommunen nu är på plats 84 av Sveriges 290 kommuner och näst bästa kommun i Halland.

I enkäten som ligger bakom rankinglistan så framgår det att politiker och tjänstemän fortsätter att öka i förtroende hos näringsidkarna. Upplevelsen är att attityden gentemot företagen blir allt bättre.

- Kommunen jobbar ju bland annat med en företagslots för att underlätta vid nystart av företag eller förändringar hos befintliga, vilket jag tror är en av framgångsfaktorerna. Vidare så har vi ifrån byggnadsnämndens sida arbetat väldigt medvetet med att underlätta bygglovsprocessen, till exempel genom ansökningar via en e-tjänst, säger byggnadsnämndens ordförande Christian Persson (C).

Kommunen har också arbetat väldigt medvetet med en aktiv företagsdialog under de senaste åren. Detta arbete samordnas av Näringslivs- och destinationskontoret (NOD) och innebär att både kommunledning och tjänstemän kontinuerligt möter företagarföreningarna och gör studiebesök hos enskilda företag.

- Genom den ständigt pågående dialogen får vi en snabbtemp på vad som rör sig hos företagen och vilka frågor som eventuellt skaver. Dessa möten har varit särskilt viktiga nu under coronapandemin och har bidragit till de insatser kommunen gjort för att hjälpa företagen genom krisen, till exempel genom att avgiftsbefria uteserveringarna, fortsätter Christofer Bergenblock (C).

Tillgången till kompetens och samarbetet med skolan upplevs däremot som områden där det kan bli bättre och här pågår ett medvetet arbete hos Utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden.

- Såväl gymnasieskolan som Campus fyller en viktig funktion för att trygga företagens personalbehov framöver. Inte minst våra yrkeshögskoleutbildningar är ett föredöme eftersom de tas fram i nära samarbete med näringslivet och nästan alltid leder till jobb, avslutar Utbildnings- och arbetsmarknadsnämndens ordförande Eva Pehrsson-Karlsson (C).

Läs mer om Varbergs resultat på https://www.foretagsklimat.se/varberg