Varberg på 4:e plats i Dagens samhälles Granskning

- Agenda 2030-arbetet är prioriterat och det är roligt att Varberg hör till de bättre inom området, men vi får inte absolut inte slå oss till ro. Tvärtom behöver hållbarhetsarbetet intensifieras ännu mer, säger Christofer Bergenblock (C) som är kommunstyrelsens förste vice ordförande. I den ranking som presenterandes av Dagens samhälle idag hamnar Varberg på 4:e plats i kategorin småstads- och landsbygdskommuner.

Varbergs kommun arbetar med hållbarhet på många plan hela tiden, men ett mer systematiskt grepp håller på att tas inom flera olika områden och just nu pågår arbete med följande:

  • Hållbarhetsbokslut 2020
  • Träbyggnadsstrategi
  • Energi- och klimatstrategi
  • Klimatväxlingsprogram
  • Inkluderingsstrategi

Det största arbetet pågår förstås redan i det dagliga arbetet i nämnder och bolag som hela tiden arbetar med målet att nå social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet, avslutar Bergenblock (C).