Vi sänker skatten och satsar på välfärden - Samtidigt.

Idag har riksdagens budget för 2021 presenterats i sin helhet och den innehåller en tydlig prägel av Centerpartiets prioriteringar, med viktiga insatser för att skapa fler jobb, göra Sverige grönare och för att hela landet ska kunna växa och hålla ihop. Med denna budget sänker vi nu skatten och satsar på välfärden – samtidigt.

  • Över 30 miljarder i sänkt skatt på jobb, företag och investeringar. Skattesänkningar på över 30 miljarder kronor görs nästa år, där de tre största sänkningarna omfattar sänkt inkomstskatt, sänkta arbetsgivaravgifter för unga och sänkt skatt för de företag som genomför investeringar. Tillsammans kommer dessa tre skattesänkningar kunna bidra till att stimulera samhällsekonomin och ge människor mer pengar i plånboken.
  • Nu stärker vi vård, skola och omsorg och Sveriges kommuner och regioner med över 20 miljarder. Denna budget innebär en mycket stor satsning på Sveriges kommuner och regioner. Det handlar om generella statsbidrag till vård, skola och omsorg, stöd till regionernas hantering av uppskjuten vård, förstärkningar av äldreomsorgen och ersättning för sänkta intäkter från kollektivtrafiken.
  • Ett lyft för den gröna omställningen. Centerpartiet har drivit på för flera viktiga klimat- och miljösatsningar för att den nystart som sker också ska bidra till ett mer grönt samhälle. Det handlar om stora miljötekniksatsningar som till exempel ökat solcellsstöd och ett grönt avdrag för privatpersoner som vill vara med klimatsmarta i vardagen. Laddinfrastrukturen byggs ut, minusutsläppen förstärks och RISE får viktiga tillskott för att jobba med bioekonomin. Fler som köper en miljöbil får ta del av klimatbonusen.
  • Ett Sverige som håller ihop. Viktiga satsningar görs på järnvägen, fler tåg, bättre vägar och kraftigt utbyggt bredband i hela landet. Dessutom försvaras nivån på landsbygdsprogrammet trots neddragningar från EU.
  • Ett tryggare samhälle och ett stärkt försvar. Den oroande utvecklingen av gängkriminalitet som lett till skjutningar och dödsfall måste få ett stopp. Nu görs därför ytterligare satsningar på att stärka rättsväsendet. Mer pengar skjuts också till det svenska försvaret för att trygga landets säkerhet.