Alliansens gruppledare presenterade förslaget till budget 2021.

TOBIAS CARLSSON (L), MORGAN BÖRJESSON (KD), ANN-CHARLOTTE STENKIL (M) OCH CHRISTOFER BERGENBLOCK (C) SINA PARTIERS FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR VARBERGS KOMMUN 2021, MED UTBLICK MOT 2025. PRESSKONFERENSEN HÖLLS PÅ BYGGARBETSPLATSEN FÖR MIDSOMMARGÅRDEN I TRÄSLÖV. (BILD: ANNIKA KARLBOM)

 

 

Simhall och skejt­anläggning i all ära men nu vänder Alliansen blicken mot skolor och omsorg. Det är där 2020-talets byggen är att vänta, är beskedet när M, C, L och KD nu presenterar 2021 års kommunbudget.

Av Rebecka Kvint

Ann-Charlotte Stenkil (M), Christofer Bergenblock (C), Tobias Carlsson (L) och Morgan Börjesson (KD) väljer att berätta om sitt budgetförslag på Midsommargården, det boende för personer med demenssjukdomar som håller på att byggas i Träslöv.

Anledningen till att man förlägger presskonferensen här är att man vill poängtera budgetens kursriktning som sätts mot omsorg och skola.

Men för att ta det från grunden: Skattesatsen på 20,33 kronor per intjänad hundralapp ligger kvar.

– Att vi kan behålla skatten oförändrad är oerhört centralt för oss, säger Tobias Carlsson.

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet har tidigare föreslagit höjd skatt.

– Det ska bli intressant att se om de kommer med det i år igen. Det vore väldigt märkligt, säger Ann-Charlotte Stenkil.

– Det vore synnerligen oansvarigt, säger Christofer Bergenblock. Det var väldigt bra att vi inte höjde den förra året när de föreslog det. Det hade försämrat köpkraften och gjort det svårare för företag och konsumenter.

Budgeten omfattar 3,673 miljarder kronor. 3,013 av dem är direkta skatteintäkter. Resten är statsbidrag. När 2021 sedan ska summeras räknar Alliansen med att det står 73,4 miljoner kronor plus på sista raden.

– Vi har gott mod och ser god utveckling i Varberg. Men det gäller att hålla i tyglarna. Gör vi som det står i budgeten kommer vi ha en fortsatt god ekonomi. Det här är en budget i balans även de kommande åren, säger Ann-Charlotte Stenkil.

Men vad ska då pengarna användas till? Förutom vanliga grejer som mattelektioner, snöröjning, frukost på äldreboendet, städning av kontor och kritor till förskolan avsätter Alliansen 24,8 miljoner kronor till särskilda satsningar, bland annat på att utveckla demensvården och ordna nya bostäder åt personer med funktionsnedsättning.

Det generella effektiviseringskravet om en procent ligger kvar.

Bland investeringarna märks en ny grundskola på Håsten. Håstens­skolan anses sjunga på sista versen. Den nya skolan ska rymma 700 elever. När den ska byggas och hur mycket den får kosta är inte bestämt.

Kommunen initierar också byggandet av en gång- och cykelväg mellan Veddige och Väröbacka, längs Syllingevägen. Vägen är Trafikverkets men Alliansen räknar med att den miljon som läggs på en utredning ska ge resultat.

Andra kommande investeringar är en stadsdelslekplats i Trönninge, medfinansiering av nya järnvägsstationen i Värö, förskolor i bland annat Trönningenäs, Varberg och nordvästra delarna av kommunen och en ny gruppbostad för personer inom LSS. Societetsparken vill man rusta upp ordenligt 2025.

Stenkil och hennes alliansvänner betonar att budgeten är komponerad i en mycket ovanlig tid präglad av coronapandemin.

– Jag har varit med många gånger men inget år har det varit så här osäkert var vi landar, säger Stenkil.

Budgeten ska dock vara skriven utifrån detta och enligt Alliansen finns det visst svängrum för vikande konjunktur.

Värt att notera är också att befolkningstillväxten viker med 200 invånare mot prognos i år. Ett hack i skivan på grund av corona eller tecken på något annat? Alliansen lutar åt corona, men vet inte säkert.

Budgeten vilar på stora generella statsbidrag. Nämnderna uppmanas att framöver hålla utkik efter nya statsbidrag och att söka alla bidrag som man kan.

Flera uppdrag ges också nämnderna för att förbereda inför eventuellt bistrare tider. Kan exploateringsintäkterna öka? Kan upphandlingar göras bättre? Finns det besparingar att göra i kommunens övergripande planering? Kan kommunen arbeta smartare internt? Sådant ska undersökas under det kommande året.

https://www.e-pages.dk/hallandsnyhetervarberg/2462/article/1226376/6/2/render/?token=2d1e7ac271f1eca644dd00c250d50703&vl_platform=ios&vl_app_id=se.hallandsnyhetervarberg.ereader&vl_app_version=4.6.7&fbclid=IwAR3PfjcQ7t7y1PNNv18J_zhfDbzETrfilzVuHosoHDrmy3DiW3Aah0AQvtk