Minska användadet av giftiga ämnen

Vid det senaste mötet med Miljö- och hälsoskyddsnämnden lyfte Mikael Karlsson (C) frågan kring en kommunal kemikalieplan, d.v.s. en plan för att minska användandet av giftiga ämnen i vår närmiljö. Någon samlad plan finns inte i Varbergs kommun idag, men däremot arbetas det med frågan t.ex. vid ny- och ombyggnation.
Centerpartiet arbetar för ett hållbart samhälle och därför vill vi ta ett tydligare grepp för att få bort skadliga ämnen från vår vardag