Därför säger vi i Alliansen nej till p-avgifter

Ann-Charlotte Stenkil (M), Morgan Börjesson (KD), Tobias Carlsson (L) och Christofer Bergenblock (C).

"Under drygt ett års tid har det pågått en parkeringsutredning inom kommunen. En av delarna har handlat om att införa parkeringsavgifter i Varberg, men ifrån Alliansens sida har vi enats om att säga nej. Därmed så har frågan fallit och några parkeringsavgifter kommer alltså inte att införas" skriver Christofer Bergenblock (C) tillsammans övriga alliansledare i dagens Hallands Nyheter.