Kommunens utgångspunkt för skolmaten

Hanna Netterberg (M), Eva Pehrsson-Karlsson (C) och Tobias Carlsson (L). Bild: Marita Adamsson, Annika Karlbom

Skolmaten är ett ständigt återkommande ämne för diskussion och debatt. I dagens Hallands Nyheter berättar Eva Pehrsson-Karlsson (C), Hanna Netterberg (M) och Tobias Carlsson (L) om kommunens utgångspunkter. Det är många saker som ska vägas samman i de kommunala köken innan maten serveras till våra barn och ungdomar med förhoppningen att det ska vara både gott och uppskattat. Av hållbarhetsskäl serveras vegetarisk mat två gånger per vecka till alla, men det finns även som alternativ på skolorna varje dag.