Landet Lever priset går till Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag

Under namnet Landet Lever prisar Centerpartiet i Halland personer, organisationer eller projekt som gör fantastiska insatser för att skapa en levande landsbygd. I Varberg går priset till Kungsäter-Gunnarsjö bygdelag som driver utvecklingen i bygden och bland annat besöksmålet Agnbäck. Vi tycker ni gör ett fantastiskt arbete!