Vårdcentraler behövs även i Varbergs inland

Kungsäter och Rolfstorp behöver sina vårdcentraler även i framtiden, säger centerpartiets kommunalråd Christofer Bergenblock (C) apropå Region Hallands förslag till förändring av Vårdcentralen Hallands enheter som innebär nedläggning av filialerna i Kungsäter och Rolfstorp.

I en utredning som presenterades på regionens driftnämnd för närsjukvård den 19 november föreslås förändringar i regionens vårdcentraler som drivs i egenregi. För Varbergs del innebär förslaget avveckling av vårdscentralsfilialerna i Kungsäter och Rolfstorp. Ärendet kommer att tas upp till beslut i driftnämnden den 17 december.

- Analysen som är gjord saknar konsekvensbeskrivning av hur samhällena kommer att påverkas av försämringen, menar Christofer Bergenblock. Varbergs kommun har precis arbetat fram och fastställt fördjupade översiktsplaner (FÖP:ar) för de två orterna och tillgången till samhällsservice är en av de saker som lyfts fram som särskilt viktig för en fortsatt positiv utveckling. Det är uppenbart att Region Halland inte tittat på eller tagit hänsyn till de fördjupade översiktsplanerna i sina analyser och därmed missat detta viktiga perspektiv.

- Vidare är bristen på kollektivtrafik ett stort problem, fortsätter Bergenblock. Patienterna i Kungsäter kommer att hänvisas till Veddige istället, men däremellan går ingen kollektivtrafik idag. Patienterna i Rolfstorp kommer i sin tur att hänvisas till Tvååker dit det inte heller går någon buss. Detta innebär att man som patient blir helt beroende av tillgång till egen bil alternativt färdtjänst för att ta sig till vårdcentralen. Ett alternativ vore ju att Region Halland, som även är regional kollektivtrafikmyndighet, sätter in permanenta busslinjer mellan orterna för att underlätta besöken, men något sådant förslag finns inte med i utredningen.

- Jag har idag lyft frågan på vårt sammanträde med kommunstyrelsens arbetsutskott och vi har enats om att skicka en skrivelse till Region Hallands driftnämnd för närsjukvård i syfte att få dem att tänka om kring förslaget, avslutar Christofer Bergenblock.