Krafttag för klimatet - för en ljusare framtid

Klimatkrisen måste tas på största allvar. Vi har inte tid att vänta – klimatförändringarna kräver att vi tar krafttag för att vända utvecklingen. Det är vårt ansvar.
Genom miljövänlig teknik, grönare transporter, mer förnybar energi och bränslen kan vi minska utsläppen och gå mot en ljusare framtid.

Så gör vi mer för klimatet:
  • Vi måste satsa stort på innovation och ny teknik. På lösningar som tar bort koldioxid från atmosfären och vänder utvecklingen.
  • Förnybar energi och förnybara bränslen är framtiden. De skadliga fossila bränslena måste fasas ut, inte minst i transportsektorn.
  • Det måste bli enklare och mer lönsamt att välja klimatsmarta alternativ, både för företag och för privatpersoner runtom i landet.
  • Klimatambitionerna i både Sverige och i EU måste hållas höga, med skarpa krav för att vi ska kunna nå Parisavtalets mål.
Det finns ingen magisk stopp-knapp vi kan trycka på. Vi måste hitta smarta och gröna lösningar som gör att utsläppen minskar och klimatet kan räddas.