Är du nyfiken på politik?

Vad gör en politiker? Och hur kan jag själv vara med och påverka?

Kom med i en studiecirkel som handlar om vad politik är och hur man kan vara med och påverka. Vi träffas digitalt vid några tillfällen för att ta del av olika politikers erfarenheter och diskutera hur man kan påverka.

Starten sker den 9 mars och avslutas i slutet av april. Kan man inte vara med från start går det bra att ansluta vid senare träffar.

Studiecirkeln sker i samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet i Laholm, Hylte och Varberg.

Anmälan och frågor skickas till Ove Karlsson, Väröbacka på ove.karlsson.bors@gmail eller telefon 070-53 54 431.