Vi arbetar för kyrkovalet i Varbergs kommun

VBGKyrkovalskandidater2021

Mikael Karlsson (Veddige-Kungsäters församling), Ulf Hellqvist (Varbergs församling), Ove Karlsson (Värö-Stråvalla församling), Harald Lagerstedt (Lindberga församling), Göran Barkevall (Träslövs församling) och Anna-Karin Gustafsson (Tvååkers pastorat).

Här är några frågor som vi tycker är viktiga:

För en levande kyrka behöver det lokala engagemanget tas till vara och uppmuntras. I en framtid där vi står inför många utmaningar, måste vi ha mod att tänka nytt och arbeta medvetet för att öka antalet medlemmar i Svenska kyrkan.

Jag vill att Svenska kyrkan ska vara en modern kyrkan med god ekonomi och högt i tak.

Vi ska satsa på ungdomarna för det är kyrkans framtid och men heller inte glömma bort våra nuvarande församlingsbor.

Församlingarnas tillgångar ska förvaltas långsiktigt på ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart sätt. Uppmuntra och ta tillvara anställas, volontärers och församlingsbors engagemang. Kyrkans funktion ska förena nutid och tradition.

Jag vill verka för en aktiv folkkyrka för alla och göra en riktad satsning på ungdomars delaktighet. Kyrkan skall bygga en positiv relation till ungdomar som de känner glädje i att tillhöra.