Centerpartiet vill se en lösning på förskolefrågan i Sibbarp inför höstterminen 2022

- I Centerpartiet tycker vi inte att det är acceptabelt att hänvisa förskolebarnen i Sibbarp till Stenen i Tvååker under ytterligare ett år. Därför har vi idag lagt förslag på att en lösning ska tas fram för att tillgodose behoven av förskoleplatser lokalt inför höstterminen 2022, säger Marie Bengtsson (C) som är ledamot av Förskole- och grundskolenämnden och sitter med i arbetsutskottet.

Redan för ett år sedan uppmärksammades bristen på förskoleplatser i Sibbarp av den lokala skolstyrelsen och det fanns en stor förhoppning om att det skulle gå att lösa inför höstterminen 2021. Så blev det tyvärr inte trots att det fanns förslag om hur lösningen skulle kunna se ut.

I dagsläget ser det inte ut som om någon lösning skulle kunna vara på plats till höstterminen 2022 heller. Detta tycker inte vi i centerpartiet är acceptabelt och Marie Bengtsson har därför – med stöd av Alliansen - lagt följande yrkande på dagens sammanträde med arbetsutskottet:

”Ge förvaltningen i uppdrag att komplettera uppdrag Dnr FGN 2021/0394 att skyndsamt utreda och komma med förslag på hur behovet av förskoleplatser i Väröbacka, Kungsäter, Lindberg, Derome, Bläshammar, Göthrik, Sibbarp och Spannarp kan tillgodoses lokalt inför höstterminen 2022”.

Förslaget inbegriper att titta på lokala lösningar för samtliga förskolor som har kapacitetsbrist inför höstterminen och innebär att förvaltningen behöver utreda flexibel användning av lokalerna för förskola, skola och fritidsverksamhet samt övriga kapacitetshöjande åtgärder. Lösningarna kommer att kunna se olika ut i olika områden, men i Sibbarp finns det erfarenhet sedan tidigare med att arbeta flexibelt i befintliga lokaler.

- I Centerpartiet tar vi föräldrarnas och bygdens oro på allvar. Dessutom finns det stöd för att titta på nya lösningar utifrån den ortsutvecklings-strategi som kommunfullmäktige precis antagit för Sibbarp, avslutar Marie Bengtsson.

Förvaltningen sätter igång att utreda uppdraget omgående, men ett formellt beslut ska även fattas på nämndens sammanträde 28/2.