Centerpartiet vill se ett nytt
tågstopp på Västkustbanan
vid Moarna utanför Tvååker

- Vi vill nu att kommunen blickar framåt och börjar verka för ytterligare ett
tågstopp längs med Västkustbanan. Denna gång vid Moarna, mellan Tvååker och
Träslövsläge, säger Lena Språng (C) som står etta på centerpartiets kommunlista i
Varberg inför valet.

Att utveckla och bygga infrastruktur är ett långsiktigt arbete. Det vet nog alla
Varbergs kommuninvånare som varit med på resan med dubbelspår, tågtunnel och
den nu beslutade stationen i Väröbacka. Därför är det viktigt att kommunen
tillsammans med Region Halland redan nu påbörjar arbetet med att planera för nästa
tågstopp.

- Genom att förbättra möjligheterna till hållbart resande för både boende och
arbetskraft så bidrar vi också till att klara klimatutmaningen. Det behövs långsiktigt
och strategisk planering för att fler ska kunna resa kollektivt, säger Christofer
Bergenblock, som är kommunalråd och står etta på riksdagslistan.

Under den innevarande mandatperioden har allt fokus legat på att komma i mål med
den nya stationen i Väröbacka, men redan inför valet 2018 presenterade den lokala
centeravdelningen i Tvååker en vision om ett nytt stationsläge. När Centerpartiet
antog Valmanifest 2022-26 så var detta en av de punkter som skrevs in och som
Centerpartiet kommer att verka för.

- Vi bor i en expansiv region och i en växande kommun. Nyligen har en ny fördjupad
översiktsplan antagits för Tvååker och ett nytt planprogram för Östra Träslövsläge
och Gamla Köpstad, vilket möjliggör en stor mängd nya bostäder över tid, säger
Christian Persson, som är ordförande i byggnadsnämnden och tvåa på kommunlistan.

Kring Himlemotet är mark avsatt för nya verksamheter och arbetet med ett
planprogram pågår även där. En placering av nästa tågstopp vid i Moarna, det vill
säga ungefär där Tvååkersvägen korsar motorvägen, är alltså strategiskt riktig utifrån
såväl befolkningsunderlag som planerad tillväxt.