Centerpartiet erbjuder ett alternativ till högerkonservatismen

- Det är ingen tvekan om att alla som tror på ett liberalt och decentralistiskt samhälle är förlorare när Sveriges nya styre och politik nu har presenterats, säger Christofer Bergenblock.

 

- Det är ingen tvekan om att alla som tror på ett liberalt och decentralistiskt samhälle är förlorare när Sveriges nya styre och politik nu har presenterats, säger Christofer Bergenblock, halländsk riksdagsledamot för Centerpartiet.

Efter flera veckors förhandlingar har den nya regeringens sammansättning och politik nu presenterats. Det är mycket tydligt vem som är vinnare och vem som är förlorare av de politiska partierna. Sverigedemokraterna har fått igenom i stort sett hela sitt partiprogram, medan liberalerna knappt verkar ha fått igenom någonting. Liberalismen är kastad överbord i utbyte mot ministerposter.

Humanismen offras

Det nya högerkonservativa styret har presenterat en politik som vare sig är grön, liberal, humanistisk eller decentralistisk. För Centerpartiet är klimatet och den gröna omställningen en av de viktigaste framtidsfrågorna, men återigen reduceras den till att handla om att bygga ut kärnkraften. Humanismen offras till förmån för visitationszoner, tiggeriförbud, färre kvotflyktingar och minskat bistånd. Den framgångsrika halländska sjukvården riskerar nu att förstatligas genom en gigantisk och centralistisk omorganisation.

Öppet och liberalt samhälle

- Centerpartiet kommer nu gå in i rollen som ett aktivt oppositionsparti, som fortsätter kämpa för ett öppet och liberalt samhälle. Vi kommer att bevaka det nya högerkonservativa styret och lägga fram vår egen politik för att klara klimatutmaningen, för att upprätthålla en humanistisk flyktingpolitik, för att värna rättssäkerheten och för att behålla en regionalt baserad sjukvård, säger Christofer Bergenblock.

Centerpartiet erbjuder ett alternativ till den nya högerkonservatismen och håller dörren öppen för alla väljare som nu längtar tillbaka till en borgerlig och liberal politik.

Var med och gör skillnad! Bli medlem i Centerpartiet.