Kommunkandidater

1 Lena Språng

Ålder: 55 år (född 1966)

Hemort: Karl Gustav

Sysselsättning: Förtroendevald/Strateg, Centerpartiet Halland

Hjärtefrågor: Landsbygd, inkludering, hållbar samhällsbyggnation

 

2 Christian Persson

Ålder: 46 år (född 1974)

Hemort: Tvååker

Sysselsättning: Egenföretagare inom grönsaksodling, uthyrning och rådgivning. Ordf. Byggnadsnämnden

Hjärtefrågor: Byggnation, landsbygd, näringsliv

3 Eva Pehrsson-Karlsson

Ålder: 68 (född 1953)

Hemort: Värö på ett lantbruk

Sysselsättning: Tidigare blomsterodling

Hjärtefrågor: Landsbygdens fortsatta utveckling, sociala frågor, utbildningsfrågor

4 Harald Lagerstedt

Ålder: 52 år (född 1968)

Hemort: Valinge

Sysselsättning: Åtgärdssamordnare, vatten

Hjärtefrågor: Levande landsbygd, miljöfrågor, dialog med kommuninvånarna

5 Anu Majkvist

Ålder: 47 år (född: 1973)

Hemort: Varberg

Sysselsättning: Egen företagare inom affärsutveckling och utbildningar

Hjärtefrågor: Företagande, integration, jämställdhet

 

6 Stefan Stenberg

Ålder: 65 år (född 1956)

Hemort: Stråvalla

Sysselsättning: Politiker i Vbg:s Bostads AB (ordf) och KF

Mina hjärtefrågor: Decentralisering, land och stad, ekonomi

7 Christofer Bergenblock

Ålder: 46 år (född: 1974)

Hemort: Träslövsläge

Sysselsättning: Kommunalråd (tjänstledig som lärare)

Hjärtefrågor: Utveckling (i hela kommunen), hållbarhet, jämställdhet

8 Katarina Sundvall

Ålder: 55 år (född 1966)

Hemort: Sibbarp

Sysselsättning Entreprenör.

Hjärtefrågor: Landsbygdens villkor är mitt fokus: Småskolorna, byggnation, livsmedelsproduktion och service på landsbygden.

9 Calle Wikelund

Ålder: 53 år (född 1968)

Hemort: Breared, Varberg

Sysselsättning: Underhållsingenjör

Hjärtefrågor: Demokrati, frihet, alla människors lika värde.

10 ViviAnne Johansson

Ålder: 78 år (född 1943)

Hemort: Veddige

Sysselsättning: Egenföretagare inom lantbruk och cirkelledare inom textilt hantverk

Hjärtefrågor: Demokrati, sociala frågor samt idrott/kultur

11 Marie Bengtsson

Ålder: 41 år (född 1980)

Hemort: Västra Derome
Sysselsättning: Entreprenadingenjör på byggbolaget Tage och Söner i Varberg AB.

Hjärtefrågor: Hela kommunen, barn, livskvalitet

12 Anna-Karin Gustafsson

Ålder: 61 år (född 1960)

Hemort: Sibbarp

Sysselsättning: Förskollärare (arbetet i grundskolan med F-klass)

Hjärtefrågor: Det sociala området, omsorg i alla livets skeenden, landsbygdens roll och utveckling, skola och utbildning

13 Björn Dahlén

Ålder: 55 år (född 1966)

Hemort: Gunnarsjö Kungsäter

Sysselsättning: Egen företagare

Hjärtefrågor: Landsbygd, skola, migration

14 Ellen Svensson

Ålder: 20 år

Hemort: Sibbarp

Sysselsättning: Djurskötare

15 Andreas Ålenius Täckholm

Ålder: 46 år (född 1974)

Hemort: Himle, Tvååker

Sysselsättning: Enhetschef på Kost och Städ, Varbergs kommun.

Hjärtefrågor: Hållbara klimatsmarta livsmedel, levande landsbygd, minskade fossila bränslen

16 Nina Wikstrand Petersson

Ålder: 49 år (född 1972)

Hemort: Träslövsläge

Sysselsättning: Gymnasielärare

Hjärtefrågor: Ett socialt hållbart samhälle, värdegrundsfrågor, skola och omsorg.

17 Jörgen Persson

Ålder: 45 år (född: 1975)

Hemort: Valinge

Yrke: Tekniskt support Fordonsindustri

Hjärtefrågor: En hållbar framtid, underlätta och skapa bra förutsättningar för småföretag, jämlikhet och rättvisa

18 Helén Andersson

Ålder: 67 (född: 1953)

Hemort: Gårdakrik, Grimmared, Veddige

Sysselsättning: Egenföretagare (jobbar med ensamhet, gör event och är även Senior advisor)

Hjärtefrågor: Entreprenörskap, åldersdiskriminering, ensamhet, landsbygdsfrågor

19 Roger Nolsa

Ålder: 49 år (född: 1971)

Hemort: Skällinge

Sysselsättning: Företagare inom Nolsa creo med marknadsföring, försäljning och affärsutveckling.

Hjärtefrågor: Näringsliv, landsbygd, utbildning

20 Susanna Thunberg

Ålder: 50 år (född 1971)

Hemort: Norra näs

Sysselsättning: Teknikinformatör

Mina hjärtefrågor: Levande landsbygd och stadskärna, förbättra för cyklister, äldreomsorg

21 Ove Karlsson

Ålder: 68 (född 1960)

Hemort: Väröbacka

Sysselsättning: Sågverksoperatör

Hjärtefrågor: Äganderätten, miljön, gröna näringarna

22 Michael Fransson

Ålder: 44 (född 1977)

Hemort: Varberg

Sysselsättning: Projektledare

Hjärtefrågor: Hållbart byggande, stadsutveckling, goda förutsättningar för att bo och verka i hela kommunen

23 Karin Warefelt

Ålder: 53 år (född 1968)

Hemort: Träslöv

Sysselsättning: Lantbrukare/ Mjölkföretagare

Hjärtefrågor: Svenska livsmedel i kommunens kök, gymnasieskolorna, service och boende i hela kommunen, politik som är lättåtkomlig, förståelig, enkel och nära människor.

24 Göran Barkevall

Ålder: 75 (född: 1946)

Hemort: Varberg

Sysselsättning: Pensionär. Aktiv inom föreningsliv, kyrkan och politiken.

Hjärtefrågor: Lokalt, trygghet, klimatet

25 Emma Steinwall

Ålder: 49 år

Bostadsort: Varberg

Sysselsättning: Författare och kommunikatör

Hjärtefrågor: En förbättrad folkhälsa, med hållbara livsvanor och en meningsfull, sund sysselsättning för barn och ungdomar. Minskat klimatavtryck. Företagande.

Kontakt i sociala medier: emmasteinwall.se facebook.com/emmasteinwall linkedin.com/in/emmasteinwall

26 Carl-Gunnar Andersson

Ålder: 57 år

Hemort: Träslöv

Sysselsättning: Försäkringstjänsteman

27 Therese Skoglund

Ålder: 44 år (född 1977)

Hemort: Tvååker

Sysselsättning: Domstolshandläggare

Hjärtefrågor: Medmänsklighet, värna demokratin, hållbarhet

28 Mikael Karlsson

Ålder: 60 (född 1960)

Hemort: Åskloster

Sysselsättning: Entreprenör

Hjärtefrågor: Omfördela mer resurser till de äldre, anlägg mer cykelvägar till arbetsplatser, höj elevers kunskaper och medvetande om hälsa och god fysik

29 Lina Brustad

Ålder: 43 år

Bostadsort: Träslövsläge

Sysselsättning: Projektledare på SVs förbundskansli i Stockholm

Hjärtefrågor: Civilsamhället och kulturlivet.

Kontakt i sociala medier: Finns på Facebook och Instagram

30 Erling Andersson

Ålder: 74 år (född: 1947)

Hemort: Järnmölle, Tvååker

Sysselsättning: Pensionär/ Lantbrukare

Hjärtefrågor: Värna den livsnödvändiga åkern och odlingsmarken, vår kultur och våra traditioner och hålla vår demokrati levande, vad som är rätt och fel

31 Victor Bergenblock

Ålder: 21 år (född: 1999)

Hemort: Träslövsläge

Sysselsättning: Studerande

Mina hjärtefrågor: Miljö, skola

32 Johan Carlsson

Ålder: 46 år

Hemort: Rolfstorp

Sysselsättning: Lantbrukare

33 Sven-Åke Öhman

Ålder: 76 år (född 1944)

Hemort: Varberg

Sysselsättning: Pensionär

Hjärtefrågor: Samhällsplanering, energi, småföretagarfrågor

34 Magnus Sundin

Ålder: 58 år

Hemort: Varberg

Sysselsättning: Elektriker

35 Heinz Martini

Ålder: 58 år (född 1963)

Hemort: Varberg

Sysselsättning: KMA på Haga Mölndal LBC

Hjärtefrågor: Halland skall bli bästa livsplatsen, hållplats i Väröbacka, ändra systemet inte klimatet

Bli medlem i Centerpartiet

Om alla som röstar på Centerpartiet rekryterar en person till, får vi dubbelt så mycket att säga till om i svensk politik. Om vi hjälps åt behövs det inte mycket för att öka vårt inflytande med 100 procent.