Internationellt
Centerpartiet lokalt

om akademin

Centerpartiets internationella akademi riktar sig till högpresterande unga personer som vill arbeta i en internationell, politisk miljö samt lära sig mer om Centerpartiets utrikes-, säkerhets- och EU-politik.

Syftet med akademin är att ge nyligen nyutexaminerade eller studenter i slutet av sin utbildning möjligheten att arbeta i en internationell miljö och samtidigt få en inblick i Centerpartiet med fokus på partiets utrikes-, säkerhets- och EU-politik.

Akademin består av följande delar:

1. Introduktionsdag i Stockholm

Akademideltagarna får en introduktion till Centerpartiet, med fokus på utrikes-, säkerhets- och EU-politik. Deltagarna får träffa politiska talespersoner och politiskt sakkunniga och delar av verkställande utskottet. Akademideltagarna får därmed en chans att bekanta sig både med Centerpartiets organisation och hur Centerpartiet arbetar politiskt. Introduktionsdagen sker innan deltagarna lämnar Sverige.

2. Arbete utomlands

Akademideltagarna arbetar utomlands på någon av Centerpartiets praktikplatser under fem till sex månader. Under denna period ges de möjligheten att skriva månadsrapporter till Centerpartiet, hjälpa partiet med politiska kontakter m.m. De har löpande kontakt med Centerpartiets internationella kansli under praktikperioden. Samtliga platser är betalda.

3. Avslutningsdag i Stockholm

Efter avslutad praktik återvänder akademideltagarna till Stockholm för en avslutningsdag. De får diskutera sin praktiktid och lämna feedback till internationella kansliet, och en generell debriefing av praktiktiden sker.

4. Presentation för riksdagsgruppen

Akademideltagarna håller under eller efter sin praktik en dragning för Centerpartiets riksdagsgrupp på ett ämne relaterat till praktikplatsen. I de fall då flera akademideltagare befinner sig på samma praktikplats gör de presentationen gemensamt.

5. Praktikantnätverket

Deltagarna blir redan från antagning till akademin medlemmar i Centerpartiets internationella praktikantnätverk som ger praktikanterna möjlighet att delta i alla nätverkets aktiviteter.

Följ flikarna till höger för att hitta mer information om de olika praktikplatserna och ansökningsprocessen!