Karin SöderDagen Utvärdering

Bild

Vi vill tacka alla deltagare och föreläsare för ert aktiva engagemang på Karin Söderdagen.
Vi hoppas att den här dagen kan bli en återkommande mötesplats för att diskutera utrikes- och säkerhetsfrågor.
För att kunna förbättra och utveckla, behöver vi er feedback på hur ni upplevde den allra första Karin Söderdagen.

På vissa frågor kommer det finnas ”Ja eller Nej” alternativ och på andra kommer
vi att be er rangordna era svar på en skala från 1-5. Då 1 är dåligt och 5 är mycket bra.


De säkerhets- och geopolitiska förändringarna (Mike Winnerstig)
Ryssland (Gudrun Persson)
Arktis (Niklas Granholm)
Kina (Jerker Hellström)
12. Hade du kunnat tänka dig delta på nästa Karin Söderdagen?
12. Hade du kunnat tänka dig delta på nästa Karin Söderdagen?