Centerpartiets resolution om sexuell och reproduktiv hälsa antogs vid Aldes Councilmöte

Centerpartiet vill se ökat fokus på miljöfrågorna i Alde-partiets manifest, och drev framgångsrikt en resolution om sexuell- och reproduktiv hälsa.

Vid ALDE:s förtroenderåd i Ljubljana den 2–4 juni 2017 deltog Centerpartiet med en delegation. Utfallet av valen i Nederländerna och Frankrike ingav en positiv stämning. Man var dock fortsatt medveten om de stora utmaningarna som liberalismen står inför, både i Europa och globalt. Mot bakgrund av de senaste NATO- och G7-mötena har det blivit tydligt att EU och USA har väldigt olika syn på försvar, utrikespolitik och klimatförändringarna. Därför måste nu EU växla upp samarbetet på samtliga av dessa områden, menade ALDE:s president Hans Van Baalen.

Det beslutades om en arbetsordning och tidslinje inför antagande av ett nytt manifest för ALDE. Detta manifest ska ligga till grund för ALDE:s politik i Europavalet 2019. Estlands premiärminister, Taavi Rõivas, kommer att leda processen med att utarbeta ALDE-partiets manifest. Man presenterade en modell där man skulle utgå ifrån sex tematiska expertutfrågningar för att samla externa insatser i syfte att få in nya idéer. De tematiska kategorierna är: säkerhet och försvar, arbetsmarknad och välfärdsstat, migration och gränskontroll, frihandel och tillväxt, infrastruktur och energi, samt digital agenda och digitalisering. Centerpartiets delegation framförde en önskan om att se ett starkare fokus på miljöfrågorna i manifestet.

Centerpartiet lade fram en brådskande resolution (urgency resolution) inom området för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter som antogs av förtroenderådet. Resolutionen togs fram mot bakgrund av USA-administrationens beslut att utländska civilsamhällesorganisationer som har finansiellt stöd från USA inte längre kan arbeta med abortfrågor, oavsett om det handlar om abortvård, om informationsspridning eller politiskt påverkansarbete.

Överlag är vi nöjda med ALDE:s förtroenderåd och påbörjar nu förberedelserna inför ALDE-kongressen 2017, där Centerpartiet kommer att lägga nya förslag till resolutioner och delta i debatterna kring ALDE-partiets framtida politik.