• / Nyheter
  • / Livet som kvinnlig oppositionspolitiker i Belarus, Europas sista diktatur

Livet som kvinnlig oppositionspolitiker i Belarus, Europas sista diktatur

Sedan 2004 har CIS stöttat civilrättsorganisationen Our House i Belarus, bland annat med att stärka organisationens interna kapacitet, utveckla och förnya politiska program, samt att stötta kvinnor och ungdomar som vill arbeta för demokrati och mänskliga rättigheter.

Belarus är ett land där medborgarna inte åtnjuter grundläggande mänskliga rättigheter och lever i ständig skräck för bestraffningar och arresteringar. Eftersom yttrande-, församlings- och föreningsfriheten i Belarus i princip inte existerar så är det webbaserade arbetet ett mycket viktig alternativ för att upplysa medborgarna om sina rättigheter.

Att genomföra arbetet i offentliga sammanhang skulle innebära en stor risk för organisationens medlemmar och sympatisörer. Även det webbaserade arbetet hotas av KGB:s konstanta övervakning och potentiella infiltrering, men Our House arbetar ständigt med att säkerställa organisationens dataintegritet.

Ett bra exempel på vad detta webbaserade påverkansarbetet lett till är ökat krav på svar och ansvarstagande från myndigheter och tjänstemän i vissa kommuner.

En viktig del av det stöd CIS ger Our House är att organisationen ges möjlighet att berätta för omvärlden om situationen i Belarus, och uppmana politiker och andra beslutsfattare internationellt att stötta opposition och ta tydlig ställning till regimens brott mot mänskliga rättigheter. På senaste tiden har Our House budskap haft fokus inte bara på förtrycket i landet, utan också på Rysslands påverkan och involvering i Belarus.

Our House modiga ledare Olga Karatch besökte tidigare i år Almedalen och deltog i en mycket intressant dialog med Centerkvinnornas ordförande Sofia Jarl gällande hur det är att leva som kvinna och feminist i Belarus.

Vid seminariet beskrev Olga Karatch olika dimensioner av den systematiska kvinnodiskrimineringen i ekonomiska, politiska och sociala sammanhang. Att trotsa regimens syn på kvinnans förtryckta roll i samhället kan innebära att man förlorar vårdnaden om sina barn, misshandlas eller bestraffas med fängelse. Trots dessa trakasserier fortsätter Olga att leda kampen för demokrati och kvinnors rättigheter. Även om den politiska utvecklingen i Belarus ännu inte går åt rätt håll så anser Olga att internationellt samarbete, samtal och påverkansarbete leder till små och successiva förändringar.

Olga Karatch hoppas att hennes outtröttliga kamp för mänskliga rättigheter leder till att hennes två små barn får växa upp i ett mer värdigt och jämställt Belarus.