Fredrick Federley kandiderar för omval till ALDE-partiets styrelse

Skogsbruk och utsläppsrätter i fokus i Bryssel, och Fredrick Ferderley ställer upp till omval som vicepresident för ALDE-partiet vid kongressen i december.

I Bryssel har de senaste veckorna varit väldigt intensiva när det gäller flera av de frågor som vi prioriterar allra högst.

I slutet av september var ett lagsförslag som heter LULUCF uppe i EU-parlamentet. LULUCF står för “Land Use, Land Use Change and Forestry” och är ett regelverk som ska standardisera hur man rapporterar utsläpp och upptag av växthusgaser från olika marktyper så som hagmarker och skogsmarker. I frågan undvek vi ett dråpslag för det svenska skogsbruket när vi lyckades stoppa att ett avverkningstak skulle bli verklighet i lagförslaget LULUCF.

I skrivande stund har vi precis rott i land förhandlingarna mellan EU-kommissionen, EU-rådet och EU-parlamentet kring det stora nya paketet som rör utsläppsrättshandeln. Klockan 03.35 den 9 november blev vi färdiga och beslutet är ett stort och viktigt steg mot ett mer klimatneutralt Europa, även om det fortfarande är långt ifrån perfekt.

Framför oss så har vi ALDE-partiets stora kongress som äger rum i Amsterdam 1-3 december. Utöver många viktiga resolutioner som ska antas om bland annat miljön, migrationen och fake news så ska det även väljas styrelse. Jag kan med glädje meddela er att jag har bestämt mig för att kandidera till ytterligare en mandatperiod som vice president för ALDE-partiet.

Som vanligt så ska ni medlemmar alltid känna att ni kan höra av er till oss här nere på brysselkansliet om ni har några frågor eller funderingar.