Novemberrapport från Centerpartiets praktikant i Washington, D.C.

Centerpartiets utsända praktikant på Center for Transatlantic Relations i Washington, D.C., Emanuel Örtengren, har skrivit en sammanfattning av det politiska läget och de stora frågorna i USA under november.

Emanuel Örtengren skriver om den pågående diskussionen bland lagstiftare om hur de amerikanska teknikjättarna, som fortsätter att växa och öka sin makt, ska hanteras. Idag är Amazon, Apple, Facebook, Microsoft och Alphabet (Googles moderbolag) världens fem högst värderade företag, och deras inflytande kommer av allt att döma fortsätta att öka. Därför har en av höstens stora frågor i Washington varit just hur dessa jättars makt ska hanteras, för att minska deras monopolställning och hantera frågor som spridningen av fake news.

Fortsatt skriver Emanuel om lokalvalen som hölls 7 november, som brukar vara den bästa indikatorn för hur det politiska läget ser ut inför mittermsvalen nästa höst. Valresultaten gav en välbehövlig uppsving och moralhöjning för de stukade Demokraterna.

Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet. , 305.9 kB.