CIS stöttar liberaler i Bosnien-Hercegovina

Sedan 2009 har CIS arbetat tillsammans med det liberala systerpartiet Nasa Stranka i Bosnien-Hercegovina. Samarbetet har lett till viktiga resultat och framförallt gjort partiet till ett av de starkaste oppositionspartierna i ett mycket komplext och etniskt splittrat land.

Enligt Daytonavtalet är Bosnien-Hercegovina uppdelat i tre enheter: Federationen Bosnien Hercegovina, Republika Srpska och Brcko-distriktet. Landets styrelseskick och den politiska administrationen är mycket komplicerade och helt anpassade till de etniska grupperna serber, kroater och muslimska bosnier. Landet styrs av tre presidenter som skiftas var sjätte månad (en serbisk, en kroatisk och en bosnisk). Landet har också ett extremt komplext system av kommuner, kantoner och valdistrikt som gör det svårt att nå politiska beslut och förändring.

CIS stöd till Nasa Stranka syftar till att stärka partiets institutionella, organisatoriska och politiska kapacitet och identitet.

Det långvariga samarbetet har bland annat bidragit till att Nasa Stranka i lokalvalen 2016 ökade sin representation med 110% jämfört med valet 2012. Partiet har även uppnått 42% kvinnlig representation. Detta resultat kan tillskrivas jämställdhetsprojektet ”Initativ 50%” som ser till att stärka och förbereda kvinnliga kandidater till val. Partiet har även prioriterat att ungdomar ska få ökat politiskt inflytande. Genom samarbetet med CIS har Nasa Stranka också kunnat arbeta med ”Law Factory”, en intern juridisk enhet som arbetar fram de motioner och förslag till lagändringar som presenteras av partiets representant i det federala parlamentet.

Nasa Stranka kämpar för att se ett enat Bosnien-Hercegovina där mänskliga rättigheter åtnjuts av alla och inte bara de medborgare som spelar på den etniska tillhörigheten för att få politiskt inflytande. Den multietniska politiken som Nasa Stranka för är unik i landet och lockar väljare som vill se alla medborgares rättigheter, inklusive etniska minoriteter eller personer som inte tillåter sig definieras av sin etniska tillhörighet. Inför det nationella valet i oktober 2018 kommer Nasa Stranka fortsätta arbetet för ett mer jämställt Bosnien-Hercegovina, med reformer som kan förenkla administrationen, stärka rättsstaten och se landet närma sig Europa.

Sakfrågor som kommer att prioriteras av partiet inför årets val är också skola, sjukvård, ekonomi, urbanisering och stadsplanering samt miljö. De kommer även att arbeta med andra oppositionspartier för att gemensamt försöka få genomslag i Republika Srpska, den enhet som annars domineras av serbisk politik.

Nasa Stranka ska i vår och sommar försöka komma i kontakt med människor i Sverige med bosniskt ursprung. Dels för att uppmuntra dem till att rösta i valet i Bosnien-Hercegovina i oktober, men också för att berätta om sitt samarbete med CIS och på så vis kanske kunna bidra till att Centerpartiet får lite nya röster i valet i Sverige i september.