Europaparlamentsvalen 2019 i fokus under ALDE-partiets kongress

Stämningen i ALDE-partiet inför Europaparlamentsvalen präglas av stor optimism efter de liberala framgångarna i Europa under 2017. Under kongressen omvaldes Fredrick Federley till ALDE-partiets styrelse, och Centerpartiet hade framgång med flera resolutioner.

Centerpartiet deltog med en delegation vid ALDE-partiets kongress i Amsterdam, som hölls 1-3 december 2017. Kongressen hade ett mycket tydligt fokus på Europavalet 2019, och stämningen präglades av en stor optimism. President Hans van Baalen ägnade sitt öppningstal åt detta, och listade alla de framgångar som liberala partier haft i de val som hållits i Europa under 2017. Nya liberala partier som spanska Ciudadanos och franska En Marche! har gått starkt framåt sedan förra Europavalet, och förhoppningarna är stora för att ALDE ska bli den näst största partigruppen i Europaparlamentet efter valet 2019. Stor vikt lades just vid Emmanuel Macrons En Marche!, som många hoppas ska välja att gå med i ALDE-partiet.

Ett annat stort fokus under kongressen var valet av en president och sex vicepresidenter till ALDE-partiets byrå. Centerpartiets Fredrick Federley ställde upp till omval för sin plats som vicepresident. Sittande presidenten Hans van Baalen (nederländska VVD) var den enda kandidaten till presidentposten, och omvaldes. Till de sex vicepresidentposterna fanns sju kandidater; sittande vicepresidenter Fredrick Federley, Timmy Dooley (irländska Fianna Fáil), Markus Löning (tyska FDP), Ilhan Kyuchyuk (bulgariska MRF) och Ross Scott (brittiska Liberal Democrats) ställde upp för omval, och utmanande Joanna Schmidt (polska Nowoczesna) och Annelou van Egmond (nederländska D66) ställde upp för nyval. I ett oerhört jämnt och taktiskt val valdes båda utmanarna in, och brittiska Ross Scott förlorade sin plats. Fredrick Federley är därmed omvald för ett nytt tvåårsmandat. Klicka här för att se byrån i sin helhet.

Utöver byråvalen debatterades och antogs också ett stort antal resolutioner på kongressen. Centerpartiet lade tillsammans med flera systerpartier fram tre resolutioner om miljö, försvarssamarbete och yttrande- och pressfrihet. Våra resolutioner om vikten av att skydda den europeiska yttrande- och pressfriheten samt om att främja gröna marknadslösningar antogs framgångsrikt. På försvarsområdet är ALDE-partiet delat, och Centerpartiets arbete kommer att fortsätta på detta område framöver. Klicka här för att läsa de antagna resolutionerna i sin helhet.

För ALDE:s del väntar härnäst förtroenderådsmöte i Bulgarien, i april 2018.