Januarirapport från Centerpartiets praktikant i Washington, D.C.

Emanuel Örtengren, som under hösten varit Centerpartiets praktikant på Center for Transatlantic Relations i Washington, D.C., avslutar sin praktik med en sista månadsrapport.

Precis innan jul åstadkom Donald Trump den största reformen av det amerikanska skattesystemet på tre decennier. Skattereformen sänker skattesatserna för de flesta inkomstgrupper, och innebär även nästan en halvering av bolagsskatten. Reformen är den första stora framgången för Trumpadministrationen, men spås samtidigt öka den amerikanska statens budgetunderskott. Detta bäddar för infekterade konflikter om nedskärningar inför mellanårsvalen.

Trumpadministrationen presenterade i slutet på december även sin första strategi för nationell säkerhet. I den speglas tydligen Trumps syn på internationella relationer och handel som ett nollsummespel, och retoriken skiljer sig tydligt från de administrationer som kom före honom. I strategin utkristalliseras vad Trump menat med sitt slagord "America First".

Läs rapporten i sin helhet här! , 149.7 kB.