18-19 April: A Liberal European Leadership after 2019

Välkommen att ansöka till vårens stora event A Liberal European Leadership after 2019! Syftet med eventet är att stärka politiker och personal inför Europaparlamentsvalet 2019 med konkreta argument och strategier för att bemöda populistiska och nationalistiska strömningar.

Den 18-19 april samlas centerpartister tillsammans med inbjudna deltagare från 16 liberala systerpartier från hela Europa, bland annat Radikale Venstre, D66, Ciudadanos, NEOS, Svenska folkpartiet och Naša Stranka. Totalt blir vi cirka 60 personer som under två dagar kommer att delta i workshops och seminarier. Eventet äger rum på Högberga gård på Lidingö. Läs mer här!

Syftet med eventet är att stärka politiker och personal inför Europaparlamentsvalet 2019 med konkreta argument och strategier för att bemöda populistiska och nationalistiska strömningar. Vi vill även bygga ett starkt nätverk av liberaler som kan ge varandra råd och stöd inför och under Europaparlamentsvalet, samt stärka banden mellan Europas liberala partier.

Eventet fokuserar på kompetensutveckling och utbildning vilket betyder att det kommer att vara konkret, interaktivt samt kräva aktiv medverkan då vi är övertygade om att varje deltagare har erfarenhet och kunskap att dela med sig av. Vi kommer att varva seminarier med workshops och teambuilding.

Efter eventet förväntas deltagarna vara bättre rustade för att sprida europeiska liberala värderingar för att säkerställa ett starkt europeiskt liberalt ledarskap efter Europaparlamentsvalet 2019.