Europeiska liberala partier kraftsamlade i Stockholm inför Europaparlamentsvalet

17-19 april anordnade Centerpartiet, i samarbete med CIS, D66, European Liberal Forum (ELF) och Stichting IDI, en konferens om hur europeiska liberala partier bäst kan bemöta populistiska argument.

Upplägget fokuserade på argumentation och hur liberaler bäst kan förmedla en positiv berättelse om EU och om europeiskt samarbete, för att bemöta de växande krafter som istället vill bygga murar och vakta gränser.

Europaparlamentsvalet 2019 kommer att handla om värderingar. Liberalism kommer att utmanas av populister och nationaliser från både höger och vänster. Därför måste vi förbereda oss noggrant för att skydda de liberala värderingarna i Europa.

Syftet med eventet var att stärka politiker och personal inför Europaparlamentsvalet 2019 med konkreta argument och strategier för att bemöda populistiska och nationalistiska strömningar. Ett annat mål var att bygga ett starkt nätverk av liberaler som kan ge varandra råd och stöd inför och under Europaparlamentsvalet, samt stärka banden mellan Europas liberala partier.

Utöver Centerpartiet deltog D66 och VVD från Nederländerna, Naša Stranka från Bosnien, NEOS från Österrike, Ciudadanos från Spanien, Nowoczesna från Polen, Svenska Folkpartiet och Keskusta från Finland, Radikale Venstre från Danmark, Reformpartiet från Estland och Liberalerna. Totalt deltog cirka 60 personer i seminarier och workshops under de två dagarna, varav cirka tjugo var centerpartister.