Förnyelsebar energi och EU:s nya budget i fokus för Fredrick Federley

Årets första tre månader är nu avverkade, vilket ger ett perfekt tillfälle att reflektera över arbetet vi gjort hittills för att sedan hämta kraft till det kommande.

Direktivet om förnyelsebar energi har genomgått sina första två trepartsmöten mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna, men fortsatt intensiva förhandlingar väntar. Här jobbar vi för att Europa ska lyckas ställa om från fossilt till förnybart och min förhoppning är att vi når starkt förhöjd ambitionsnivå. Samtidigt fortsätter arbetet med antibiotikaresistens, både i EU:s handlingsplan mot antibiotikaresistens och förhandlingen kring veterinärmedicin. Frågan blir bara viktigare, och här krävs det ett tydligt EU-samarbete. Under våren presenteras även förslaget för den framtida jordbrukspolitiken (CAP), och det förberedande arbetet är igång. Detta är ett essentiellt arbete för att bland annat säkerställa konkurrenskraften för våra bönder, främja unga jordbrukare och landsbygd och säkerställa EUs livsmedelsproduktion.

Nyligen röstade Europaparlamentet om sin syn på den nya långtidsbudgeten för EU. I dess nuvarande form så blev det ett nej från mig i voteringen i Strasbourg, och budgetförslaget gick inte igenom. Men budgeten väckte en mycket bra debatt här i parlamentet som vi måste ta till oss i Sverige. Vad ska EU prioritera, och hur mycket pengar ska vi lägga? Höjda röster säger att vi inte ska skicka en krona till, samtidigt som högre krav ställs på EU. Tillsammans ska vi hindra klimatförändringar, lösa migrationsfrågan, hantera cyberhot och öka vårt gemensamma säkerhetsarbete. Dessa är frågor vi löser bättre på EU-nivå, men att lösa dem är inte gratis. Här är det viktigt att vi bibehåller en rimlig position när det gäller budgeten där allt onödigt ska bort, men det som EU gör bättre gemensamt kan få kosta mer. I de områden där Sverige får tillbaka mer än vad vi har satsat - där ska vi investera.

Som alltid är ni medlemmar mer än välkomna att skriva till oss om ni har funderingar om arbetet i Bryssel.

Hälsningar,

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)