Brexit, EU:s regionala utvecklingsfonder och den omtalade upphovsrättslagen i fokus för Fredrick Federley

Hösten har kommit till Bryssel och Fredrick Federley blickar framåt mot de stora förändringar som EU står inför. Brexit skapar ett reformbehov som kommer att få konsekvenser för Sverige långt framåt.

Efter en lång och varm sommar sveper nu hösten in över oss med full kraft. Det är därför läge att stanna upp en sekund och faktiskt reflektera över vad som har hänt i Bryssel den senaste tiden.

Vi har ett Brexit som närmar sig med stormsteg, vilket skapar många diskussioner i EU-parlamentet gällande EUs framtid och det förhållningssätt som unionen ska ha gentemot Storbritannien efter den 29 mars 2019. För Sveriges del kommer avgiften till EU att öka under perioden 2021-2027 för att kunna täcka upp delar av den ekonomiska förlust som Brexit skapar. Detta är förståeligt, men det är viktigt att pengarna spenderas med varsamhet och på rätt saker.

Kommissionen har bland annat lagt ett förslag om att förändra den Europeiska regionala utvecklingsfonden och sammanhållningsfonden. Det vill säga EU:s regionala stödprogram. Förslaget handlar om att koncentrera de tematiska målen till fem områden istället för elva, där klimatutveckling i urbana områden ligger som ett prioriterat mål. Detta välkomnas av både mig, SKL och Sveriges regering - men det krävs ett förtydligande om regionernas möjlighet att inrikta programmen utefter särskilda regionala förutsättningar och behov.

Den 12 september röstade EU-parlamentet igenom en rapport som tvingar rådet till att implementera artikel 7 i EU:s fördrag, vilket kan innebära att EU inleder sanktioner mot Ungern. Jag tycker att det är viktigt att EU står upp för sina grundprinciper och sätter ner foten när medlemsländer inskränker yttrandefriheten samt begår brott mot de mänskliga rättigheterna.

EU-parlamentet har även tagit ställning gällande det nya direktivet om upphovsrätten. Utfallet i omröstningen i parlamentet blev dock inte som jag ville och hoppades på. Jag röstade emot förslaget men både inom den liberala partigruppen (ALDE) och den konservativa partigruppen (EPP) fanns det stora meningsskiljaktigheter bland parlamentarikerna. Självklart ska upphovsrättsinnehavare få rättvist betalt men om direktivet skulle implementeras kan det leda till en så kallad länkskatt och ett uppladdningsfilter som skapar problem för både privatpersoner och företag. Nu får vi invänta och se vad som händer i de kommande trepartsförhandlingarna som snart inleds mellan EU-parlamentet, EU-kommissionen och medlemsländerna.

Som alltid så är ni medlemmar mer än välkomna att skriva till oss om ni har några funderingar om arbetet i Bryssel.

Härliga hösthälsningar,

Fredrick Federley, Europaparlamentariker (C)