• / Nyheter
  • / Centerpartiets systerparti Nasa Stranka i slutspurten inför valet i Bosnien Hercegovina

Centerpartiets systerparti Nasa Stranka i slutspurten inför valet i Bosnien Hercegovina

Söndag 7 oktober är det val i Bosnien-Hercegovina, för åttonde gången efter krigen på Balkan. CIS samarbetspartner där, det socialliberala partiet Naša Stranka, har kandidater på samtliga nivåer vilka är presidentrådet, det nationella parlamentet, det federala parlamentet och kantonerna.

Det här valet är extra viktigt för Naša Stranka då partiet för första gången sedan det bildades 2008 har en kandidat till presidentposten. Han heter Borisa Falatar och fokuserar sin kampanj, bland mycket annat, på ekonomisk utveckling med stark regional förankring. Naša Stranka har som ett av sina viktigaste mål att minska de nationalistiska partiernas dominans inom politiken i Bosnien-Hercegovina. Borisa Falatar lyfter ofta fram att bosniska medborgare är trötta på de etniska motsättningarna och populismen i landet. Han säger:

“Politics in Bosnia-Hercegovina is very negative, and I think it does not have to be so. We will offer a policy that is close to and inclusive of citizens, with focus on economic diplomacy, which will make use of the geopolitical situation in the best possible way and make Bosnia a key partner in the region”.

Förutom stora ambitioner i den regionala politiken, har Naša Stranka stort fokus på decentralism och lokalt arbete. Detta återspeglas tydligt i årets valkampanj där Naša Stranka för första gången lyckats mobilisera valarbetare så att hela landet har kunnat omfattas av kampanjarbete, vilket till stor del bestod av samtal med väljare genom dörrknackning och att möta människor på gator och torg. Tack vare detta kan Naša Stranka säga att partiet på riktigt kan göra sig till röst för hela landet och ge politiska förslag och ha strategier för lösningar på problem som vänder sig till alla delar av landet.

Fredsbudskapet är centralt i Naša Strankas valkampanj. I detta avseende skiljer Nasa Stranka sig betydligt från många andra partier som fortsätter sin polemik om krig och sprider hat och populism. I motsats till detta så väljer alltså då Naša Stranka en inkluderande politik och att försöka hitta lösningar som passar alla, oavsett etnisk tillhörighet.

Deras valslogan är därför Together. Detta budskap återspeglas utmärkt i partiets valfilm (se nedan) där Naša Strankas för landet unika multietniska hållning tydligt lyfts fram. Centerpartiet och CIS önskar Naša Stranka varmt lycka till i valet!