Septemberrapporter från Centerpartiets utsända praktikanter i London och Bryssel

Hösten har börjat i full fart, både i London och Bryssel. Afrida Chowdhury är höstens praktikant hos Liberal Democrats i London och reflekterar i sin månadsrapport över partiets senaste interna reformer. Daniel Källqvist och Caroline Ferning är höstens praktikanter hos Fredrick Federley i Bryssel och deras rapport diskuterar allt från Brexit till upphovsrätt.

Liberal Democrats hade 14-15 september sin höstkongress, där över 3000 medlemmar samlades för att ta ställning till en rad reformförslag. Ett av de mest uppmärksammade förslagen handlade om en intern partireform, som presenterade stora förändringar i t ex reglerna för att få ställa upp som kandidat och för att kunna kandidera till partiledare. Målet med reformerna är att öppna upp partiet och skapa mer engagemang bland alla de nya medlemmar som strömmat till partiet, och reformen mottogs väl. Läs mer om detaljerna i Afridas rapport nedan!

Hösten i Bryssel leder tydligt fram mot Europaparlamentsvalen i maj. Diskussioner om EU:s värdegrund har aktualiserats i och med parlamentets beslut att uppmana Kommissionen att inleda ett Artikel 7-ärende mot Ungern efter Orbáns nedmontering av den liberala demokratin i landet, och Brexit försvårar förhandlingarna om EU:s nästa långtidsbudget. Splittringar visar sig i Europaparlamentets grupper, samtidigt som Centerpartiets grupp ALDE har en chans att bli en av de största grupperna efter det kommande valet. Läs mer i Daniels och Carolines rapport nedan!

Läs Afridas rapport från London i sin helhet (pdf). , 110.6 kB.

Läs Caroline och Daniels rapport från Bryssel i sin helhet (pdf). , 74.6 kB.