Vad är väl en ALDE-kongress i Madrid?

Inför ALDE-kongressen 2018 hade alla EP-kandidater möjlighet att ansöka om att delta. Platserna gick till Hanna Stenegren (tv) och Lovisa Kronsporre (th), som här reflekterar över det de upplevde på kongressen och vad de tar med sig framåt.

Som EP-kandidater deltog ni tillsammans med Centerpartiets delegation på ALDE-partiets kongress i Madrid. Vad tar ni med er hem från kongressen?

Lovisa: Som EP-kandidat var det otroligt givande att få delta i Centerpartiets delegation på ALDE-kongressen. Jag tar med mig många givande möten, diskussioner och samtal. Kongressen gav också mycket energi och inspiration inför valrörelsen i vår.

Hanna: Kongressen bestod för min del främst av ett stort antal förhandlingsmöten med delegationer från de övriga europeiska liberala partierna, då jag på plats blev utsedd att förhandla fram en kompromiss för klimatavsnittet i ALDE:s gemensamma manifest inför Europaparlamentsvalet i maj. Det jag främst tar med mig hem är den stora glädjen över att ha fått igenom Centerpartiets prioriteringar och lyckats flytta fram ALDE:s positioner på klimatområdet till att bli ALDE:s hittills mest ambitiösa klimatprogram. Det innebär att de 46 ALDE-partierna som ställer upp i EU-valet går till val på en ambitiös klimatagenda. Det ger riktigt bra förutsättningar för att ALDE blir en stark och viktig klimatkraft i EU under nästa mandatperiod.

En av En Marche!:s medgrundare närvarade vid kongressen och höll ett tal om deras framtida samarbete med ALDE i EP. Valet och ALDE:s roll framåt var också framträdande under kongressen. Hur ser du på samarbetet med En Marche och ALDE:s väg framåt?

Hanna: ALDE kan tillsammans med En Marche bli ett bredare mittenalternativ som har potential att locka till sig mittenpartier som idag valt att ingå i den socialdemokratiska eller konservativa gruppen. På så sätt kan ALDE växa till en större och starkare kraft för ett handlingskraftigt och öppet EU som står upp för grundläggande liberala värderingar. Ett starkare ALDE innebär också större genomslag för ett EU som tar ledarskap för de stora gränsöverskridande utmaningarna som att stärka miljö- och klimatarbetet, främja handel, stävja internationell brottslighet och hjälpa människor på flykt.

Under kongressen antog ALDE-partiet sitt gemensamma valmanifest inför EP-valet i maj. Kan du redogöra för processen? Vilka var de viktigaste slutsatserna?

Lovisa: En av kongressens viktigaste delar var antagandet av valmanifestet inför EP-valet. Inför fastställandet av manifestet hade partierna kommit med förslag på ändringar och tillägg som sedan togs ställning på kongressen för att därefter klubbas igenom. Viktiga slutsatser var inriktningen för delarna i manifestet som rörde miljö och migration där kongressen efter förhandlingar och samtal lyckades nå en gemensam linje som vi kunde enas bakom. 

Hur tycker du att vi på bästa sätt kan höja den internationella medvetenheten i Centerpartiet?

Hanna: Jag upplever att det finns ett stort intresse för internationella frågor bland centerpartister runt om i landet. Men det finns idag ingen lokal och regional plattform för att diskutera dessa frågor. En andra europaparlamentariker skulle fördubbla, och en tredje skulle tredubbla kapaciteten att resa runt i landet och diskutera aktuella europeiska och globala frågor med medlemmar i distrikten och kretsarna. Att göra vårt bästa EU-val någonsin skulle därmed vara det bästa sättet att fånga upp och stärka intresset för de internationella frågorna inom partiet.

Har du några rekommendationer till andra centerpartister som är intresserade av att lära sig mer om partiets internationella arbete?

Lovisa: Ett tips är att försöka hålla sig uppdaterad och följa vad som händer i EU-parlamentet. Något jag inte kände till innan kongressen var möjligheten att som individuell medlem gå med i ALDE. Att bli medlem där är ett sätt att hålla sig uppdaterat kring vad som sker inom ALDE-gruppen och vad som är på gång i EU. Medlemmar får dessutom delta på kongresserna vilket ät ett väldigt bra sätt att lära sig mer om ALDE och vad som händer i omvärlden.