Unga röster från västra Balkan!

Sedan tre år tillbaka bedriver CIS – Centerpartiets Internationella Stiftelse - ett utbildningsprogram för unga liberaler på Västra Balkan. Här kan du se videon som 2018 års deltagare själva gjort, som handlar om deras upplevelser av att delta i programmet!

En del av varje års utbildning i Regional Liberal Political Academy (RLPA) består av en studieresa till Bryssel, då deltagarna besöker olika EU-institutioner och liberala organisationer. En träff med Centerpartiets EU-parlamentariker Fredrik Federley finns också med på programmet.

Studieresan genomförs i samarbete med European Liberal Forum (ELF) i Bryssel och finansieras av Europaparlamentet.

RLPA är ett djupgående utbildningsprogram för unga liberaler från sex länder på Västra Balkan. Syftet med programmet är att stärka ungdomars deltagande och inflytande i politiken och i samhället. Utbildningen består av tre utbildningstillfällen som omfattar bland annat ideologi, jämställdhet, demokrati, konflikthantering, kommunikation, retorik, policyutveckling, erfarenhetsutbyte, samt kunskap om EU och om hur länder närmar sig ett EU-medlemskap.

CIS implementerar RLPA i samarbete med sin samarbetspartner Boris Divkovic Foundation i Bosnien och Hercegovina sedan 2016.