Aprilrapporter från Centerpartiets praktikanter i London och Washington, D.C.

Mårten Viberg rapporterar från London om EP-valet och klimataktivism, och Marlene Wiklund rapporterar från Washington, D.C. om de utmaningar som NATO står inför i samband med alliansens 70-årsjubileum.

Mårten Viberg i London fokuserar sin rapport på de klimatdemonstrationer som lamslog London un under april, men också på det Europaparlamentsval som britterna plötsligt står inför efter att parlamentet misslyckats med att enas om villkoren för Storbritanniens utträde ur EU. Läs hela rapporten här. , 123.5 kB.

Marlene Wiklund fokuserar sin rapport på NATO och de utmaningar som organisationen står inför. I april fyllde alliansen 70 år och diskussionerna om dess roll och framtid är högaktuella. Rapporten behandlar bland annat USA:s syn på alliansen, Turkiets förändrade roll och NATO:s senaste utvidgning. Läs hela rapporten här. , 218.4 kB.