Möt höstens deltagare i Centerpartiets internationella akademi!

Lovisa Kronsporre (t.v.) och Karin Vaghult (t.h.) är de sista två deltagarna i höstterminens upplaga av Centerpartiets internationella akademi.

Lovisa Kronsporre kommer att tillbringa höstterminen på Fredrick Federleys kansli i Bryssel. Hon studerar för närvarande på juristprogrammet vid Stockholms universitet där hon inriktat sig på EU-rätt. Vid sidan av studierna är hon aktiv kommunpolitiskt sedan fem år tillbaka och är engagerad i Centerpartiet. Hon har ett stort intresse för internationell politik och ser fram emot praktiken på Europaparlamentet.

Karin Vaghult kommer under hösten vara Centerpartiets första praktikant i Kapstaden, på det liberala partiet Democratic Alliance. Hon har just avslutat sin masterexamen i nationalekonomi där hon har fokuserat på policyutvärdering. Hon har länge haft utveckling och demokratisering i Afrika som en av sina hjärtefrågor. Bland annat har hon tidigare arbetat som volontär i Ghana, där hon senare gjorde fältstudier för sin kandidatuppsats.

Vi har tidigare presenterat de praktikanter som kommer att spendera höstterminen i Washington, D.C, London och Stockholm.

Vi hälsar Lovisa och Karin varmt välkomna till Centerpartiets internationella akademi!