Junirapport från Centerpartiets praktikant i Washington, D.C.

I sin sista månadsrapport fokuserar Marlene Wiklund, som spenderat våren hos tankesmedjan Atlantic Council i Washington, D.C., på presidentvalets primärvalsprocess.

Rapporten beskriver hur nomineringsprocessen fungerar, vilka de aktuella frågorna är som kandidaterna måste förhålla sig till i den amerikanska politiska processen, och gör framförallt en gedigen genomgång av vilka som faktiskt har meddelat att de ställer upp i valet. Klicka här för att läsa rapporten i sin helhet! , 604.6 kB.