• / Nyheter
  • / CIS stärker kvinnliga politiker i Västafrika

CIS stärker kvinnliga politiker i Västafrika

“Women are the solution to many of the defects of our society, we have been ignoring them for a long time due to cultural practices that confer women a mute role [...] The parties’ basic documents must stress in a formal way the commitment to confer women a more noble role than just taking care of the household. This debate gives us necessary tools to advocate for women’s rights.”

Så sade en av de manliga deltagarna i en workshop för partiledningar som hölls i Ouagadougou i juli inom CIS nya EWIP-projekt. Läs mer om projektet och sommarens aktiviteter nedan!

Empowering Women In Politics (EWIP) är ett helt nytt projekt som CIS genomför i Burkina Faso och Elfenbenskusten tillsammans med vår långvariga partner i Burkina Faso, IGD. Målet med projektet är att öka kvinnors deltagande och inflytande i politiken.

Kvinnor är underrepresenterade i politiken i regionen och utgör bara omkring en tiondel av parlamentarikerna och en femtedel av statsråden i Burkina Faso och Elfenbenskusten. För de kvinnor som blir invalda eller tillsatta på politiska positioner tenderar inflytandet de har över många politiska områden att vara begränsat.

EWIP angriper problemet på flera nivåer. En stor del av aktiviteterna är inriktad på att stärka kvinnors kapacitet och självförtroende där målgruppen är kvinnor som är aktiva inom politiska partier, med särskilt fokus på unga kvinnor och kvinnor som nyligen blivit politiskt aktiva. Ett annat viktigt mål med programmet är att göra de politiska partiernas ledning mer medveten om kvinnors specifika behov. Genom att öka kunskaperna om könsroller, de hinder dessa kan skapa för kvinnor, och vikten av att ha uppmuntrande och mer jämställda attityder och interna policys skapas bättre förutsättningar för kvinnor att ta större plats i politiken.

I juli var CIS handläggare Malena och Nicolo på plats i Ouagadougou för att tillsammans med IGD starta upp aktiviteterna. Utöver en workshop för partiledningar hölls även en första utbildningsomgång för kvinnliga partimedlemmar. Båda aktiviteterna var mycket uppskattade av deltagarna. Bland annat uttryckte många utbildningsdeltagare att det här var en av få utbildningar de deltagit på som gav konkret och användbar information som de verkligen kan ha nytta av. En manlig deltagare förklarade hur workshopen gett honom nya perspektiv:

 

"I am personally a mentor of four women within my party but thanks to this workshop I understood that firstly I have to tell women that I understand their difficulties in order to earn their trust.”